Sieť nemocníc a polikliník ProCare a Svet zdravia, ktorá patrí pod finančnú skupinu Penta, predá päť zdravotníckych zariadení v Banskobystrickom kraji skupine Agel. Medzi nimi napríklad banskobystrické Mammacentrum sv. Agáty či polikliniku vo Zvolene.

„Našou prioritou ostáva prevádzka nemocníc a polikliník v regiónoch západného, východného a južného Slovenska, kde vidíme ďalšie príležitosti pre rast a významné investičné projekty,“ uviedol Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia.

ProCare a Svet zdravia je najväčšia súkromná sieť 17 nemocníc a 13 polikliník na Slovensku. Zamestnáva vyše 10-tisíc pracovníkov a zdravotnú starostlivosť poskytuje v spádovej oblasti vyše dvoch miliónov obyvateľov. V Bratislave sieť dokončuje koncovú nemocnicu Bory, ktorá plánuje spustiť svoju prevádzku v marci 2023.

Sieť patriaca pod skupinu Penta sa teraz dohodla so zdravotníckou sieťou AGEL na predaji piatich pracovísk banskobystrického regiónu. Konkrétne sa to týka nemocníc v Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnici, Mammacentra sv. Agáty v Banskej Bystrici a polikliník v Žiari nad Hronom a vo Zvolene.

Celá transakcia podlieha ešte súhlasu Protimonopolného úradu SR. Definitívne prevzatie sa predpokladá do konca roka 2022. Výšku transakcie sa obidve strany rozhodli nezverejňovať.

Banskobystrické Mammacentrum sv. Agáty je špecializovaná nemocnica zameraná na komplexnú diagnostiku a liečbu nádorových a iných ochorení prsníka.

„Snažíme sa v každom našom zariadení vybudovať centrum excelentnosti v niektorej zo špecializácii. Našou ambíciou je prinášať inovácie, naštartovať  a rozvíjať telemedicínu, elektronické zdravotníctvo  a využiť skúsenosti a možnosti v rámci oboch krajín.  Prevzatie pätice zdravotníckych zariadení v rámci regiónu stredného Slovenska je z našej strany logickým krokom v tejto snahe s cieľom využiť ich potenciál tak medicínsky ako aj personálny,“ doplnil k tomuto kroku predseda predstavenstva AGEL Michal Pišoja.

Skupina pôsobí vyše 30 rokov v Česku a na Slovensku. V našom regióne prevádzkuje napríklad zvolenskú nemocnicu. Celkovo prevádzkuje takmer tri desiatky zdravotníckych zariadení a ďalších vyše 70 spoločností.