S podtitulom Renesancia zmyslov. CLOSER sa v banskobystrickej Záhrade vo štvrtok 1. septembra začne piaty ročník podujatia Kre: Pí festival. V programe festivalu účinkujú slovenskí aj zahraniční umelci, ktorí sa pokúsia zo Záhrady vytvoriť priestor plný vnemov, nevšedného environmentu a bezpečia pre nové zážitky.

Idea Kre:Pého festivalu vznikala postupne, z potreby intenzívnejšie komunikovať s návštevníkmi Komunitného centra Záhrada, ktorí nie sú prioritne aj divákmi či návštevníkmi kultúrnych podujatí, no v tomto priestore aktívne trávia svoj voľný čas.

Názov festivalu sa na prvý pohľad môže zdať celkom divný, no nesie v sebe esenciu miestneho nárečia, nekonečnosti, slovných hračiek či múdrosti starých mám. Slovo krepý, tak ako sa traduje od starých mám, nemá hanlivý význam, je skôr hravého charakteru, takže sa s ním pohrali aj organizátori festivalu.

Minulé ročníky Kre:Pého festivalu ukázali, že priamy kontakt s návštevníkmi, obyčajný ľudský dialóg, trpezlivé oboznámenie s tým, čo sa v priestore deje, jemné „postrčenie“ k zážitku či prekročenia svojej ostýchavosti je to, čo festival prináša.

Kre:Pí festival chce vytvárať priestor pre intenzívne objavovanie zmyslov prostredníctvom umenia, znovuobjavovanie vlastnej zmyselnosti. Mal by to byť akýsi rozprávkový les pre dospelých. Priestor pre objavovanie seba, vnímanie prostredia a ľudí, ktorí sú v tom priestore so mnou. Cieľom festivalu je neustále vytvárať živý koncept, ktorý sa neorientuje na parciálne oblasti umenia a špecifickú divácku komunitu daných žánrov, no vytvára platformu, ktorá pracuje s princípmi audience development a komunikuje s bežnými návštevníkmi centra. Festival sa taktiež snaží prekročiť stigmu neprístupnosti určitých druhov umenia.

Dramaturgia a aktivity festivalu sa zameriavajú na uvádzanie performancií, svetelných a zvukových zážitkových inštalácií, happeningov a aktivít, otvorených ateliérov, flash mobov, ktoré otvárajú priestor pre zdieľanie, interakciu a komunikáciu.

Tento rok Kre:Pí festival oslavuje päť rokov svojej existencie. S podtitulom Renesancia zmyslov. CLOSER prináša množstvo zmyslových zážitkov, angažovaného umenia, inštalácií, ktoré potrebujú práve interakciu s návštevníkmi, a tak napĺňajú svoj význam a obsah. Kre:Pí festival nie je o umení, je predovšetkým o ľuďoch, o spôsobe, ako prostredníctvom umenia objavovať zabudnutý význam a variabilitu zmyslového vnímania a spôsobe, ako si byť prostredníctvom umenia bližšie.

V programe piateho ročníka festivalu sa predstavia slovenskí aj zahraniční umelci, ktorí sa z Komunitného  centra Záhrada pokúsia vytvoriť priestor plný vnemov, nevšedného environmentu a bezpečia pre nové zážitky. Festival vyvrcholí koncertom známeho slovenského hudobníka a producenta Pištu Kráľoviča alias FVLCRVM v sobotu 3. septembra o 20.00 h.

FVLCRVM, Annet X – Do It All Again:

Kre:Pí festival sa začína vo štvrtok 1. septembra o 14.00 h. Večer o 20.15 h si nenechajte ujsť tanečnú performance  medzinárodného zoskupenia Direct Action Theatre s názvom Serve and Protect. Skupina pracuje  na pomedzí umenia a aktivizmu, ich hlavným obrazovým a symbolickým materiálom sú uniformy zásahovej polície. Aktivisti ich využívajú v absurdných či nezvyklých situáciách, čím chcú strážcov zákona otestovať a zároveň upozorniť na to, aké rôzne významy môže slovo polícia mať (https://www.zahradacnk.sk/event/317-t-i-t-s-serve-protect).


Kompletný program festivalu na webe Záhrady a na Facebooku.


Kristína Chmelíková: Myšlienka realizovať Kre:Pí festival vznikla z našich/mojich osobných preferencií a okúzlenia vecami, ktoré síce vnímame ako umenie, divadlo, performance, no dokážu nás omámiť nekonečným pocitom zdieľania a akéhosi čara vizuálneho, emočného či intelektuálneho naplnenia, ktoré je často spojené s výnimočnými momentami. Ide v podstate o čistú radosť z „tu a teraz“, z prekvapenia, aký silný môže byť okamih, ktorý nám umožní práve tvorivá činnosť. A to je výsada v podobe zážitkov, performancií, inštalácií či „atrakcií“, z ktorých sme program vystavali…

Zmyslov plný festival. 

Zmysluplný festival. 

Prezmyslený festival. 

Buďme Kre:Pí. Buďme CLOSER.