Ocenenie CE∙ZA∙AR udeľuje každoročne Slovenská komora architektov za profesionálny výkon ‐ zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku, s cieľom podporiť svojich členov ‐ architektov v prezentácii ich tvorby a zároveň priblížiť význam architektúry a umeleckú hodnotu zrealizovaných diel verejnosti.

pMedzinárodná porota 12. ročníka ocenenia CE·ZA·AR 2013 ocenila nielen mladých architektov, ale aj tých, ktorí v dobe finančnej krízy zohľadnili ekonomické riešenia architektúry. Po slávnostnom vyhlásení víťazov v šiestich kategóriách 10. októbra 2013, Slovenská komora architektov prezentuje všetky prihlásené diela formou putovných výstav po celom Slovensku.

Cenu získala aj rekonštrukcia budovy krajského súdu v Banskej Bystrici, v kategórii Rekonštrukcia a obnova budov.

 „Bronzový domček CE∙ZA∙AR‐a“ – sošku akademického sochára Jána Hoffstädtera si tento rok prevzali architekti za tieto diela:

Kategória Rodinné domy: Rekreačná chata, Nižný Klátov, autori  Michal Mihaľák, Ján Kanócz  

Bytové domy: Bytový komplex Alfa Beta Gama, Bratislava, autori: Peter Čavara, Peter Sány, autor foto: Peter Sány

Občianske a priemyselné budovy: Administratívne centrum Reding Tower 2, Bratislava, autori: Peter Vitko, Kornel Kobák

Rekonštrukcia a obnova budov: Rekonštrukcia a modernizácia budovy Krajského súdu, Banská Bystrica, autori: Igor Teplan, Miloš Pivko, Eva Teplanová, Katarína Pivková

Interiér: Byt v Nitre,  autori: Katarína Príkopská, Ivan Príkopský, Tomáš Szőke

Exteriér: Verejné priestranstvá Palárikovo, autori: Anna Dobrucká, Marián Baláž, Eva Vyrosteková, Eva Torišková

Cenu  verejnosti, ktorú na základe internetového hlasovania na webe denníka SME získalo dielo Košický hrad – revitalizácia na vrchu Hradová, autorov:  Ján Sekan, Richard Krajči, Branislav Ivan.

Prihlásené diela, nominácie a fotografie víťazných diel sú zverejnené na stránke www.ce‐za‐ar.sk.