Platforma nezávislých poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ) vystupujúca pod názvom Banskobystrická alternatíva (BBA) zverejnila programové vyhlásenie poslaneckého klubu na rok 2011.

BBA si určila okrem bežnej poslaneckej agendy priority, ktoré chce na pôde MsZ presadiť. Asi najaktuálnejším je obsadzovanie štatutárnych orgánov mesta a mestských organizácií na základe odbornosti, nie straníckosti.  Práve tento bod sa bude preberať  25. januára na prvom riadnom zasadnutí MsZ.  Ďalšimi prioritami sú okrem iného vytvorenie funkčného grantové systému pre kultúru, posilňovanie informovanosti Banskobystričanov prostredníctvom zhromaždení a mikroreferend k dôležitým celomestským otázkam, či dôslednejšie využívanie súťažných metód pri nakladaní s majetkom mesta.

Ako uvádza BBA na stránke poslanec.sk, klub privítal zvolenie Petra Gogolu za primátora mesta, keďže jeho program má podstatné prieniky s ich predstavou fungovania mesta. Poslanci  budú  preto pri tvorbe a napĺňaní vzájomných programových prienikov  Gogolu podporovať.

Podobne ako v predchádzajúcom volebnom období aj nasledujúce štyri roky bude mať BBA v zastupiteľstve sedem predstaviteľov z celkového počtu 31. Predsedom poslaneckého klubu je Pavol Katreniak, podpredsedom Milan Lichý a ďalšími členmi sú Viera Dubačová, Marta Gajdošíková, Vladimír Pirošík, Ľudmila Priehodová a Lucia Skokanová.