Otec modernej medicíny Hippokrates učil ľudí predovšetkým zdravej výžive a tvrdil, že komu nepomôžu lieky, tomu pomôže príroda.

A skutočne, keď sa o seba staráme v súlade s prírodou a dbáme o správnu výživu tela a rovnováhu v živote, tak sa zbavujeme aj chorôb, ktoré sú klasickou medicínou označované za nevyliečiteľné. Riešením zdravotných problémov prírodnou cestou sa zaoberá naturopatia.

V Banskej Bystrici už môžete nájsť odborníkov na prírodné postupy riešenia problémov so zdravím a vitalitou. V poradni Naturmed, ľudia dostávajú odpovede na otázky, ako sa o seba starať tak, aby sa ich telo pomocou prírodných postupov uzdravilo a zostalo zdravé. Ako tvrdí zakladateľka poradne Beáta Galková: „Všetci máme v sebe zakódované liečivé sily, ktoré sú nerovnováhou a zlou výživou oslabované, je potrebné ich len opäť naštartovať.“

obrazok

Výsledkom je posilnená imunita a celkovo viac životnej energie. Deti, ktoré bývali opakovane často choré a na antibiotikách, sa postupne zbavujú zdravotných problémov a po úprave stravovania a prírodných postupoch na posilnenie imunity, sú oveľa odolnejšie. Môžu potom nerušene navštevovať kolektív a užívať si detstvo. Najčastejšie sa v poradni riešia problémy s bolesťami hlavy a migrénami, bolesti kĺbov, ekzémy a kožné problémy, problémy s únavou a so spánkom. Ale tiež ľudí trápi oslabená imunita, alergie, autoimunitné choroby, spomalený metabolizmus, veľké množstvo tuku v tele a priberanie, problematické trávenie, pálenie záhy. Riešia sa aj akútne stavy ako napr. obličkové koliky alebo rôzne infekcie.

V alternatívnej medicíne sa zodpovednosť za zdravie dáva človeku a dôraz sa kladie na prevenciu chorôb správnym staraním sa o telo a o celkovú rovnováhu v živote. V dnešnej uponáhľanej dobe je to však ozajstným umením. Rovnováhu ale môže dosiahnuť každý, kto naozaj chce. Základné princípy, ktorými sa dosahuje pevné zdravie sú predovšetkým správna výživa, rešpektovanie potrieb tela, pohyb, pravidelná detoxikácia, riešenie zdravotných problémov prírodne a minimalizovanie škodlivých vplyvov na organizmus. „Cieľovou skupinou sú hlavne rodiny s deťmi, kde učíme mamky a oteckov dbať o svoje zdravie a tiež o stravovanie a zdravie detí,“ dopĺňa zameranie poradne NaturmedBeáta Galková „pretože zdravie je určite to najcennejšie čo máme.“

Ak riešite nejaký svoj zdravotný problém, prípadne niekoho z rodiny, alebo len chcete vedieť ako byť zdraví, tak sa príďte poradiť.

Viac informácií nájdete na stránke: www.naturmed.sk. Jednoduché tipy a odporúčania pre zdravie zas nájdete na facebookovej stránke…