Najviac bodov v súťaži mobilného operátora dokázali nazbierať obyvatelia Banskej Bystrice. Do hodnotenia sa rátala aktivácia elektronickej faktúry alebo odovzdanie starého mobilu.

Viac ako 24-tisíc zákazníkov Orangeu sa zapojilo do druhého ročníka súťaže Zeleň pre mesto. Šesť slovenských miest práve vďaka takýmto občanom získa od Orangeu 3 300 eur. Celkovo 19 800 eur si na novú zeleň prerozdelia Banská Bystrica, Bratislava – Ružinov, Gelnica, Košice, Myjava a Veľký Krtíš. Už na jeseň ich potom využijú na skrášlenie svojich verejných priestranstiev. 

V období od konca apríla do 30. júna 2012 mohli zákazníci Orangeu pomôcť svojmu mestu či obci zazelenať sa vykonaním niektorej z ekologických aktivít. Stačilo si aktivovať elektronickú faktúru alebo odniesť starý mobilný telefón do predajne Orangeu. Za každý takýto skutok zákazník svojmu mestu pripísal na konto jeden bod. Šesť víťazných miest s najvyšším počtom bodov získava od Orangeu po 3 300 eur na výsadbu novej zelene. Spolu teda Orange takto rozdelí takmer 20 000 eur.

Súťaž sa tento rok stretla opäť s vysokým záujmom. Spolu viac ako 23 400 zákazníkov si aktivovalo elektronickú faktúru. V porovnaní s prvým ročníkom súťaže je to nárast o takmer 27%. Možnosť získať body pre svoje mesto odovzdaním starého mobilného telefónu využilo spolu 759 zákazníkov.

Zámerom súťaže bolo vzbudiť záujem verejnosti, budovať ekologické postoje a ukázať jednoduché možnosti, ako môžu obyvatelia spoločne prispieť k dobrej veci. „Tohtoročné výsledky potvrdzujú, že Slovákom nie je ich okolie ľahostajné a rovnako ako nám, záleží im na prostredí, v ktorom žijú. Sme radi, že naša kampaň sa stretla s takou odozvou a vďaka tomu prinesieme zeleň do ďalších miest,“ hovorí o výsledku ekologického projektu Peter Tóth, Corporate Affairs Manager spoločnosti Orange Slovensko.

Mestá rozdelené na západ, stred a východ Slovenska súťažili v dvoch kategóriách. Zelenými mestami sa tak stali tri mestá s počtom obyvateľov nad 15-tisíc a tri mestá, respektíve obce do 15-tisíc obyvateľov. Jednotlivé mestské časti Bratislavy sa do súťaže zapojili ako samostatné mestá.