Banskobystrickí mestskí poslanci v utorok, na svojom 2. zasadnutí schválili historicky najvyšší rozpočet samosprávy v objeme takmer 84 miliónov eur. Samospráva tak nevstúpi do nového roka v rozpočtovom provizóriu.

Vyrovnaný rozpočet na rok 2019 dáva podľa vedenia mesta priestor na budovanie parkovísk a vytváranie parkovacích miest, obnovu ciest a chodníkov, podporu cestovného ruchu a pokračovanie v obnove materských škôl.

„Som rád, že poslanci rozpočet mesta schválili a podporili ho. Aj keď sa jedná o historicky najvyšší rozpočet, je potrebné povedať, že veľká časť prostriedkov pôjde na plnenie legislatívnych zmien. To znamená novela cestného zákona, zákona o ‚odmeňovaní zamestnancov‘ a zmena týkajúca sa zabezpečovania ‚obedov zadarmo‘ v materských a základných školách. Myslím si, že rozpočet vytvára stabilitu pre ďalšie obdobie a je nastavený tak, aby mesto mohlo plniť svoje základné funkcie,“ hovorí primátor Ján Nosko.

O nových viceprimátoroch stále rozhodnuté nie je

Mesto plánuje pokračovať v údržbe a rekonštrukcii materských škôl a výstavbe nových parkovacích plôch. Na opravy a údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev či vybudovanie nových parkovacích miest je vyčlenených 600 000 eur. „Predmetom projektovej prípravy je parkovisko na Tatranskej ulici a po príprave a vysúťažení taktiež Most v Iliaši. Pokračuje sa vo financovaní už rozbehnutých projektov, ako je napríklad cyklotrasa ESC – Podlavice, výstavba parkoviska na Tulskej ulici, rekonštrukcia a obnova vnútroblokov na Tulskej a Sitnianskej ulici, výmena svietidiel a rozvádzačov a iné,“ vyjadril sa prednosta MsÚ Martin Adamec.

V mestskej časti Radvaň bude v rámci športovej infraštruktúry vybudovaný mestský mládežnícky štadión, na ktorý má mesto vyčlenenú z fondu minulých rokov sumu 1 520 000 eur a ďalších 730 000 eur bude financovaných formou dotácie z Úradu vlády SR.

V oblasti propagácie a marketingu sa zaznamenal nárast o zhruba 152 000 eur. Príčinou je prevádzka novovybudovanej kancelárie Informačného centra v priestoroch dopravnej časti Terminal Shopping Center. Nárast výdavkov na informačné centrá je krytý aj z prostriedkov podnikateľskej činnosti, ktorá je od nového roka súčasťou rozpočtu. V rámci opravy a údržby kultúrnych pamiatok v roku 2019 bude dokončený projekt Obnovy vojnového cintorína v Majeri z obdobia 1. svetovej vojny (150 000 eur). Jednou z plánovaných činností je tiež vyvíjanie aktivít smerujúcich k záchrane historickej časti mesta európskeho významu, Medeného Hámra. Na vypracovanie komplexného odborného posudku je v rozpočte vyčlenených 35 000 eur.

Na realizáciu projektov predkladaných občanmi mesta v rámci Participatívneho rozpočtu je vyčlenená rovnaká suma ako v predošlom roku, a to 40 000 eur.

Plat primátora zostáva v najvyššej možnej výške

Poslanci zároveň na utorňajšom rokovaní schválili plat primátora Jána Noska, ktorý zostáva v maximálnej zákonne možnej výške.

Nosko tak, s účinnosťou od 1.12.2018, bude poberať plat 5403 € v hrubom. V budúcom roku sa mu automaticky zvýši, keďže sa odvíja vždy od priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ktorá stúpa.