Mesto zaznamenalo v hodnotení mimovládnej organizácie INEKO druhý najvyšší pokles finančného zdravia spomedzi 50 najväčších samospráv v rokoch 2010-2013. Naopak celkový dlh mesta sa medziročne podarilo výrazne znížiť.

mestský-úrad1Banská Bystrica sa v hodnotení finančného zdravia umiestnila na 26. mieste s celkovým skóre 4,23, čo vyjadruje dobré finančné zdravie. Spomedzi krajských miest zaostávame len za Trnavou (16. miesto) a Nitrou (21. miesto).

V ukazovateľovi finančného zdravia zaznamenala Banská Bystrica v rokoch 2010-2013 druhý najvyšší pokles z hodnotených miest a to zo skóre 4,71 na 4,23 (-0,48). Podľa metodiky INEKO môžu mestá získať hodnotenie od 0 do +6. Čím vyššie skóre, tým lepší výsledok pre mesto. Celkový dlh v roku 2013 dosiahol 21,84%, čo je výrazný pokles oproti roku 2012, kedy sa celkový dlh pohyboval tesne pod hranicou 40%. Matej Tunega, analytik spolupracujúci s INEKO, ale upozorňuje, že v prípade zadlženia samospráv nie je možné vylúčiť, že niektoré obce svoje dlhy skrývajú napríklad ich prenesením na mestské organizácie, dcérske spoločnosti či iné súkromné spoločnosti, alebo tiež cez dlhodobé zmluvy, na základe ktorých investície financuje súkromný subjekt a samospráva sa ich zaväzuje postupne splácať.

Najlepšie finančné zdravie dosiahli mestá Topoľčany a Hlohovec (zhodne 5,43). Najhoršie dopadli Nové Zámky, Vranov nad Topľou a Handlová. Najvýraznejšie zlepšenie dosiahli v Trenčíne, Trebišove a Lučenci. Všetkým trom mestám sa v období rokov 2010-2013 podarilo zvýšiť skóre finančného zdravia o viac ako jeden bod. Najvyšší dlh dosiahla Žilina (77,1%), v jej dlhu je však započítaný aj úver od štátu súvisiaci s investíciou automobilky KIA. Nasledujú Púchov a Čadca.