Na pôde komunitného centra 365.labb v týchto dňoch vzniká študentská iniciatíva s názvom School of Modern Policy. Jej cieľom je ponúknuť ambicióznym a aktívnym študentom primárne spoločenskovedných odborov priestor na sebarealizáciu a získanie praxe už počas štúdia.

Ide o prax, ktorú v rámci samotných prednášok bežne nenájdu. Prostredníctvom interaktívneho a neformálneho vzdelávania pod vedením skúsených odborníkov priamo z profesného života chce School of Modern Policy (skrátene SMP) ukázať, že získať praktické zručnosti vôbec nemusí byť náročné.

Spektrum tém, ktoré táto nová vzdelávacia platforma ponúka, je pomerne široké.

Vzdelávací program so začiatkom vo februári 2020 bude otvorený kurzom efektívnej komunikácie. Ten účastníkom poskytne návod ako sa zbaviť strachu pri prezentovaní pred publikom a ako komunikovať tak, aby ich druhá strana počúvala.

Okrem toho si vyskúšajú simuláciu medzinárodného konfliktu, prípravu volebnej a lobingovej kampane, návrhy vlastných zákonov a priebeh legislatívneho procesu či spôsoby, ako v súlade so zákonom nahlásiť korupciu.

Druhá časť programu sa venuje stavu slovenského mediálneho prostredia s dôrazom na rozpoznávanie dezinformácií a propagandy v online priestore. Dopomôže k tomu aj kurz zameraný na rozvoj kritického myslenia.

Podnikaví jedinci si prídu na svoje v podnikateľskom workshope. Naučia sa, ako rozbehnúť vlastný biznis, ako nájsť financie pre svoj nápad a ako vytvoriť udržateľný podnikateľský plán.

Všetko pod dohľadom skúsených odborníkov priamo z praxe týkajúcej sa jednotlivých tém, čo dáva absolventom jedinečnú príležitosť na získanie hodnotných kontaktov.

“Chceme študentom ukázať, že praktické zručnosti a skúsenosti môžu získať aj iným, interaktívnejším a hlavne hravejším spôsobom. Veríme, že Škola modernej politiky bude prínosom a dokáže absolventov nášho vzdelávacieho programu zodpovedne pripraviť na výkon ich budúceho povolania,” dodáva pre BBonline.sk Daniel Fekete, iniciátor študentského projektu.

Viac informácií nájdete na webe projektu.