Už ôsmykrát sa na Slovensku organizuje podujatie s názvom Bubnovačka, ktoré odkazuje na dôležitosť témy ochrany detí pred násilím a potreby včasnej prevencie. Do tohtoročnej akcie sa v meste pod Urpínom zapojí viacero základných, materských škôl či iných inštitúcií.

V piatok 19. novembra v čase od 10:00 do 11:00 h deti symbolicky vyjadria práve bubnovaním, že ich hlas je dôležitý. November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. 18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.

„S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás netýka. Násilie je mnohokrát bližšie ako si myslíme. Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri organizuje celoslovenská Bubnovačka,“ hovorí Renáta Šmigová, koordinátorka ochrany detí pred násilím.

Počas minulých ročníkov sa zapojilo do bubnovania viac ako 62 tisíc detí. Tento rok sa do Bubnovačky zapojí ZŠ Pieninská, ZŠ Spojová, ZŠ Sitnianska, ZŠ Slobodného slovenského vysielača, ZŠ Moskovská 2, ZŠ s MŠ Radvanská 1, ZŠ Ďumbierska, ale aj Bábkové divadlo na Rázcestí, O. Z. Nádej deťom, Katolícke gymnázium Štefana Moyzesa, Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica či nezisková organizácia Úsmev ako dar.

„Do tohtoročnej Bubnovačky sa zapája aj mesto Banská Bystrica. Na Mestskom úrade v Banskej Bystrici si symbolicky pripomenieme, že je dôležité počúvať deti a poďakovať sa ľuďom, ktorí zabezpečujú krízovú sociálnu a krízovú intervenciu pre deti,“ dodáva 2. zástupca primátora mesta Banská Bystrica Milan Lichý.

„Hoci je aktuálna situácia zapríčinená ochorením COVID-19 pre všetkých náročná, veríme, že sa mnohé školy zapoja nielen bubnovaním, ale podporia dôležitosť témy ochrany detí pred násilím. Je potrebné viesť rozhovory s deťmi na túto dôležitú tému. Dieťa je týrané aj vtedy ak je svedkom domáceho násilia alebo iného násilia. Musíme byť citliví, aby nedochádzalo k sekundárnej viktimizácii detskej obete, byť nápomocní nielen pri prevencii, ale aj včasnej identifikácii násilia páchaného na deťoch. Rozhovormi, diskusiami či malými spoločnými projektami priblížiť túto náročnú tému deťom,“ dodala Renáta Šmigová.