Banská Bystrica skutočne oboplávala viaceré svetové moria a oceány. Neodplavilo sa pritom mesto zo stredu Európy, ale práve tento názov niesla loď, ktorú v roku 1979 vyrobili v poľskom Gdaňsku.

A to sa pôvodne loď M/S Banská Bystrica mala volať úplne inak. Po vzore už predtým existujúcich lodí pomenovaných ako Bojnice a Lednice, sa malo pokračovať v línii zámkov a kaštieľov a pre túto dopravnú loď bol pôvodne navrhnutý názov M/S Smolenice. Voči navrhnutému názvu sa ale ohradili poverčiví námorníci, ktorí nechceli mať so smolou nič spoločné. Napokon tak padla voľba na názov podľa metropoly stredného Slovenska s tým, že za domovský prístav lode bola určená Praha, nakoľko slovenský námorný register ešte neexistoval.

Reálna stavba lode začala pre vtedy pomerne zlú finančnú situáciu v Poľsku až v polovici septembra 1978. Pôvodne plánovaná dodávka lode pritom bola ku 31. decembru toho istého roku. Aj pre mrazivú zimu sa napokon loď vydala na prvú skúšobnú plavbu až 3. januára 1979. Po úspešných testoch, medzi inými aj výpadku elektrickej energie v silnej búrke rozbúreného baltického mora, mohla byť loď slávnostne odovzdaná do užívania.

Presne 24. januára 1979 boli v Gdaňskom prístave prítomní zástupcovia lodenice, československého konzulátu v Gdyni, zástupcovia Československej plavby dunajskej a primátor, respektíve predseda MNV v Banskej Bystrici Jozef Biensky s manželkou Elenou, ktorá sa stala krstnou matkou lode. Po slávnostnom akte vztýčenia vlajky už prevzal velenie lode kapitán plavby kpt. Antonín Fojtů so svojou posádkou. Loď naložila náklad ocele pre slovinský prístav Koper a vydala sa na svoju prvú plavbu. Tá nebola bez problémov, keď loď dostala krst poriadnou búrkou, ktorá ju zasiahla vo vodách Atlantiku v Biskajskom zálive.

Loď pôsobila najmä v oblasti Jadranu, Blízkeho východu, ale v posledných rokoch aj Karibiku. Po 23 rokoch prevádzky, bez výraznejších problémov, bola v roku 2002 predaná súkromnej americkej plavebnej spoločnosti.

Meno Banskej Bystrice ale nieslo aj plavidlo v našich vodách, i keď výrazne menšej veľkosti. Išlo o malé prepravné plavidlo maďarskej výroby, ktoré bolo s ďalšími troma kusmi dodané do Bratislavského prístavu v roku 1958. Už v 1965 roku však bola táto loď prevezená do Čiech, kde slúžila dlhé roky, už aj pod inými názvami ako výletné plavidlo. Zošrotovaná bola v roku 1994.