V sobotu 29. marca sa Banská Bystrica opäť zapojí do celosvetového projektu Hodina Zeme 2014, v rámci ktorej sa každoročne spojí zhasnutím svetiel viac ako miliarda ľudí.

Hodina Zeme 2014 plagatObčianske združenie Strom života organizuje v spolupráci s mestom Banská Bystrica pri príležitosti Hodiny Zeme sviečkový pochod cez Dolnú ulicu, Námestie SNP až k morovému stĺpu. Atmosféru bude dotvárať zvuk bubnov Babyluzaru a ohňový mužs fakľami. Účastníci pochodu na Námestí SNP následne vytvoria číslicu 60. Program bude pokračovať vystúpením tanečníkov a ohňovou šou.

Počas šesťdesiatich minút, a to od 20.30 hod. do 21.30 hod. bude vypnuté osvetlenie  na Námestí SNP, Námestí Štefana Moysesa, Kapitulskej ulici, ulici Jána Cikkera, Hornej striebornej ulici a Dolnej ulici.

Podujatie Hodina Zeme je celosvetová ekologická akcia s centrálou v Singapure. Jej hlavnou myšlienkou je poukázať na možnosť zmeny, ktorá však musí vychádzať od jednotlivca. Toto podujatie sa už piaty rok uskutočňuje aj na Slovensku a zastrešuje ju Sekcia ochrany pred svetelným znečistením Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenský zväz astronómov.