Mesto pod Urpínom uzavrelo so súkromným banskobystrickým veterinárom zmluvu o poskytovaní služieb pre túlavé spoločenské zvieratá. Ide o psy alebo mačky, ktoré nie sú označené čipom a ich stav si vyžaduje odborné ošetrenie.

To bude vykonané buď priamo na mieste ich výskytu, alebo v ambulancii veterinára. V prípade nahlásenia zvierat s čipom bude kontaktovaný majiteľ, ktorý sa o ich ošetrenie postará vo svojej réžii. V prípade, že obyvatelia zaregistrujú túlavé zviera, je potrebné kontaktovať Mestskú políciu v Banskej Bystrici na telefónnom čísle 159. Operačný dôstojník bude následne informovať priamo zodpovedného pracovníka príslušnej hliadky MsP v Banskej Bystrici.

„Ak si to bude stav zvieraťa vyžadovať,  bude hospitalizované priamo na veterinárnej klinike na nevyhnutný čas. Následne mu bude poskytnutá starostlivosť v karanténnej stanici, kde bude neskôr umiestnené. Keďže nepoznáme majiteľa, a nik by sa k jeho strate nehlásil, po uzdravení bude zviera určené na adopciu“ dopĺňa Andrej Huťka, referent Karanténnej stanice mesta Banská Bystrica so sídlom vo Zvolene.

Súčasťou zmluvy je aj odstraňovanie uhynutých túlavých psov a mačiek. V prípade, že pôjde o také, ktoré nebudú označené čipom, veterinár sa postará o ich likvidáciu v kafilérii na náklady samosprávy. Aj takéto prípady môžu obyvatelia hlásiť na telefónnom čísle 159.