Oficiálna návšteva vedenia mesta Banská Bystrica a Univerzity Mateja Bela (UMB) v čínskom Shenyangu pred dvomi týždňami vyústila do podpísania zmluvy o ďalšej spolupráci. Všetky strany majú záujem prehlbovať partnerstvo v oblasti zdravotníctva, vzdelávania i športu.

DSC_0049Viditeľným výsledkom spolupráce by mohlo byť už čoskoro zriadenie Konfuciovej učebne v Banskej Bystrici zameranej na ekonómiu a financie. Súčasťou návštevy zástupcov samosprávy bola v dňoch 21. až 25. mája aj prehliadka Liaoningskej univerzity. Tá disponuje pracoviskom tradičnej čínskej medicíny, ktoré patrí k najmodernejším v Čínskej ľudovej republike. Od septembra 2016 bude tento druh štúdia poskytovať Konfuciova učebňa na Fakulte zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici, ktorej otvorenia sa zúčastnia aj hostia z mesta Shenyang.

„Verím, že táto  pracovná cesta bude prínosom pre ďalší rozvoj vzťahov medzi našimi mestami. Mohla by priniesť aj nové možnosti a príležitosti v cestovnom ruchu a kúpeľníctve, o ktoré je v tejto oblasti veľký záujem,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Pracovný program bol doplnený rokovaniami na úrovni ministerstva školstva a ministerstva životného prostredia čínskeho Shenyangu. Zástupcovia mesta navštívili Veľvyslanectvo SR v Pekingu a Hanban, centrálnu inštitúciu pre riadenie Konfuciových inštitútov a Konfuciových učební vo svete.