Projekt KapaCITY, do ktorého je Banská Bystrica zapojená od roku 2018, pomáha cudzincom cítiť sa v meste ako doma. 

Cudzinci majú väčšiu šancu zapojiť sa do miestneho života, ak majú dosť informácií o aktuálnom dianí a najmä, ak vedia, kde tieto informácie hľadať a na koho sa v prípade potreby obrátiť. Pri podpore začleňovania cudzincov medzi miestnych potrebuje mesto Banská Bystrica bližšie poznať cudzincov žijúcich na jej území, byť s nimi v spojení, vypočuť si ich skúsenosti a reagovať na ich potreby.

„V súčasnosti pracujeme s Oddelením medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu MsÚ na tvorbe rôznych propagačných materiálov, ktoré budú dostupné aj na cudzineckej polícii. Koordinátorov projektu sa snažíme pravidelne informovať o podujatiach, zaujímavostiach a dôležitých otázkach zo života samosprávy. V závere mesiaca pomáhame pri organizácií interkultúrneho tréningu, určeného pre materské a základné školy, zameraného na vzdelávanie detí cudzincov. Zároveň plánujeme stretnutie zástupcov cudzincov žijúcich v našom meste,“ hovorí 2. zástupca primátora Milan Lichý.

Domov aj pre cudzincov

Detaily o projekte sú dostupné na webovom sídle projektu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na odber noviniek a zdieľať svoju doterajšiu skúsenosť s odborníkmi. Na základe ich spätnej väzby organizujú koordinátori projektu KapaCITY rôzne stretnutia s cudzincami a prepájajú ich s organizáciami, ktoré im môžu pomôcť.

 „Ak váš sused, spolužiak, kamarát alebo kolega pochádza zo zahraničia, dajte mu vedieť o iniciatíve KapaCITY. Pomôžete mu tak rýchlejšie sa udomácniť, zbaviť sa ostychu a spoznať nových ľudí.  Počas celej doby existencie projektu sa snažíme rôznymi kanálmi dostať k cudzincom informácie o podujatiach, novinkách v meste, zmenách, ktoré sa ich týkajú  a pod.,“ dopĺňa koordinátorka projektu KapaCITY Gabriela Dubovanová z Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

O projekte KapaCITY

Projekt KapaCITY sa zaoberá podporou integrácie cudzincov na lokálnej úrovni. Samosprávy si uvedomujú, že príchod cudzincov na Slovensko je aktuálny. Cieľom je informovať ich o témach a otázkach týkajúcich sa nášho mesta.

Snahou projektu je zároveň zabezpečiť spolunažívanie všetkých obyvateľov a predchádzať vzniku problémov. Na projekte spolupracujú organizácie občianskej spoločnosti (Liga za ľudské práva, Nadácia Milana Šimečku, Centrum pre výskum etnicity a kultúry a OZ Marginal) a zástupcovia miestnej a regionálnej samosprávy (Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Košický samosprávny kraj) a Únia miest Slovenska.