Banská Bystrica, ako mesto s dlhoročnou tradíciou množstva športových odvetví, sa na základe rozhodnutia mestských poslancov bude uchádzať o čestný titul Európskeho mesta športu pre rok 2017. Mestu by to mohlo priniesť nielen ďalšie podujatia, ale aj rozvoj športovej infraštruktúry.

Dovera Banskobystricka bezecka 24-hodinovka, 13.6.2014, Banska BystricaKaždý rok sú po vzore európskych hlavných miest kultúry, udeľované mestám aj tituly hlavných miest športu. Popri jednej európskej metropole s minimálnym počtom pol milióna obyvateľov, ktorá sa pýši titulom hlavného mesta športu, je zároveň udelený aj titul európskeho mesta športu ďalším menším mestám. Aktuálne je ich deväť, vrátane českého Mostu. V roku 2016 budú mať titul európskeho mesta športu napríklad Košice, ktorým už medzinárodná komisia ACES Europe (Asociácia európskych miest športu) tento honor nedávno udelila. Kandidatúru mesta Banská Bystrica poslanci schválili ešte v marci tohto roka.

Získaním prestížneho titulu by Banská Bystrica dosiahla zvýšenie športového štandardu mesta a s tým súvisiacu sociálnu súdržnosť a zapojenie znevýhodnených skupín do športu. Rozvoj cestovného ruchu propagáciou mesta ako člena európskej siete športových miest, vytvorenie partnerstiev na lokálnej a medzinárodnej úrovni sú ďalšími benefitmi, ktoré by mesto získalo,“ objasnil Lukáš Vorel, oficiálny zástupca ACES Europe. Ten sa v dňoch 22. až 23. júna zúčastnil v Banskej Bystrici na oficiálnom stretnutí ohľadom kandidatúry Banskej Bystrice s predstaviteľmi mesta a tunajšou koordinátorkou projektu Dagmar Rajčanovou.

HC '05 Banska Bystrica - HC Kosice, hokej finale 2015 | REGIONAL MEDIA, s.r.o.Podobne ako pri titule Európskeho hlavného mesta kultúry, o ktorý sa v minulosti uchádzala aj Banská Bystrica a úspešné boli napokon práve už spomínané Košice, ide pri udelení titulu o vypracovanie komplexného projektu rozvoja a popularizácie športu nielen počas jedného roka. Projektový tím mesta tak čaká príprava koncepcie zastrešenia nielen športových podujatí a aktivít tunajších klubov, ale zároveň aj možností a predpokladov rozvoja športovej infraštruktúry v meste a návrhov na dlhodobo udržateľný rozvoj športových aktivít. Zapojené samosprávy musia pristúpiť na viaceré kritériá a prehlasujú, že sa budú starať o rozvoj športu a podporu všetkých skupín obyvateľov vrátane hendikepovaných.

„Začíname v dostatočnom predstihu, aby sme dokonale pripravili podmienky a naplnili všetky kritériá Asociácie európskych miest športu. Zároveň deklarujeme, že Banská Bystrica ako ocenené mesto bude zodpovedne konať podľa prijatých pravidiel v priebehu celého roka 2017, hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Samospráva si od udelenia titulu sľubuje aj ekonomický prínos plynúci zo súvisiacej propagácie mesta v zahraničí a tým zvýšenia atraktivity Banskej Bystrice pre jej návštevníkov.