Vo štvrtok 18. mája sa v Banskej Bystrici uskutoční workshop na tému Mesto (aj) pre peších – realita, alebo sen?, ktorý organizuje nezisková organizácia Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania.

 

 „Na workshope chceme v neformálnom prostredí diskutovať o pešej doprave z hľadiska udržateľnej mestskej mobility,“ uvádza Peter Rusnák, riaditeľ neziskovej organizácie Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania.

V úvode workshopu Peter Rusnák predstaví príklad pešej trasy a bude sa venovať „radostiam a strastiam“ chodca v Banskej Bystrici. Na workshope vystúpia tiež Marek Modranský a Andrea Štulajterová, ktorí priblížia plánovanie a význam pešej dopravy z hľadiska udržateľnej mestskej mobility. Zo spoločnej diskusie účastníkov workshopu vzídu odporúčania participatívneho plánovania pešej dopravy pre mesto Banská Bystrica.

„Na workshop pozývame odborníkov pôsobiacich v Banskej Bystrici v oblasti udržateľnej mobility, organizátorov komunitného života, vrátane poslancov Mestského zastupiteľstva a pracovníkov Mestského úradu v Banskej Bystrici, ktorí sa zaoberajú touto témou,“ dopĺňa Peter Rusnák.

Workshop sa koná v rámci projektu Participatívne plánovanie verejných priestorov, ktorý získal finančnú podporu zo strany Mesta Banská Bystrica.

Uskutoční vo štvrtok 18. mája 2017 o 17. hod. v Sport bare na Dolnej 11 v Banskej Bystrici.