Mesto chce eliminovať korupčné správanie na úrade a zvýšiť transparentnosť svojej činnosti.

Primátor Banskej Bystrice Peter Gogola spoločne s riaditeľom Transparency International Slovensko (TIS) Gabrielom Šípošom v pondelok predstavili jedenásť návrhov protikorupčných opatrení. Materiál je výstupom auditu, ktorý v marci a apríli minulého roka uskutočnilo TIS na mestskom úrade. Ako sa uvádza v dokumente cieľom je „definovať priestor pre korupciu pri rozhodovaní mesta, navrhnúť protikorupčné opatrenia a zaviesť komplexný balík protikorupčných opatrení.“

Zmeny by sa mali týkať napríklad personálnej politiky, oblasti etiky, prideľovania bytov, zverejňovania dokumentov. „Niektoré vieme realizovať hneď, niektoré budeme implementovať rok,“ povedal primátor Peter Gogola. Novinkou by mal byť aj etický kódex, ktorý bude upravovať vzťahy medzi úradníkmi a občami. „Chceli by sme zaviesť funkciu etického komisára, ktorý by bol takým vztyčným dôstojníkom pre vedenie. Zbieral by podnety pri prípadnom porušení etického kódexu,“ vysvetlil Gogola. Etický komisár by mal byť volený zamestnancami mestského úradu, aby bol prirodzenou autoritou a mal dôveru pri riešení prípadných etických konfliktov na pracovisku.

Novinkou je aj to, že Radničné noviny ako periodikum vydávané mestom by malo byť tvorené redakčnou radou zloženou z miestnych aktívne pôsobiacich novinárov.

Jednou z najvážnejších ambícií primátora je začať obsadzovať pozície vo výkonných orgánoch mestských spoločností odborníkmi prostredníctvom konkurzov. K tomu však bude potrebovať súhlas mestského zastupiteľstva, ktoré dosadzuje členov dozorných rád a predstavenstiev spoločností s účasťou mesta. „Nemám problém s tým, aby v konkurznej komisii sedeli poslanci a oni samy vybrali tých najschopnejších a najšikovnejších,“ dodal Gogola.

Riaditeľ TIS Gabriel Šípoš vyjadril s navrhovanými opatreniami, ktoré prijalo mesto, spokojnosť. „Dôležité teraz bude, aby mesto tieto opatrenia aj naplnilo,“ povedal Šípoš. Podľa riaditeľa organizácie bola jednou z najmenej pokrytých oblastí personálna politika mesta. Prieskumy TIS ukazujú, že nielen v Bystrici, ale aj celoslovensky, považujú občania personálnu politiku za najcitlivejšiu oblasť samosprávy a osobitne vnímajú klientelizmus či korupciu pri obsadzovaní postov. „Druhou oblasťou je etika. Zamestnanci by mali mať etický kódex, mali by vedieť, čo môžu, čo nie. Ako môžu prijímať dary, čo s nimi. Čo s tým ak sa o granty uchádza príbuzný. Môže vzniknúť mnoho etických konflktov, ktoré keď nemáte pravidlá, neviete ako ich riešiť. Ďalšou vecou je mať pravidlá, ale musia sa aj vymáhať. Preto je tu pozícia etického komisára.“ Treťou dôležitou oblasťou bude zverejňovanie zmlúv nielen mesta ale aj jeho organizácii a mestských spoločností.

Za audit a analýzu, ktorú vypracovalo TIS mesto neplatilo. TIS získalo na tento projekt prostriedky z programu Cezhraničnej spolupráce s Maďarskou republikou. „Je veľa miest, ktoré nie sú ochotné sa vystaviť takémuto verejnému tlaku. Preto som spokojný, že takéto veľké mesto ako je Banská Bystrica, súhlasilo, že TIS sa pozrie na ich legislatívu a prijmú naše odporúčania,“ dodal na záver Gabriel Šipoš.