Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici bude 9. decembra 2011 dejiskom II. Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky stredných škôl v halovom veslovaní. Športovú akciu organizuje Slovenská asociácia halového veslovania, Centrum voľného času – JUNIOR Banská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Slovenská asociácia športu na školách, Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách Banská Bystrica, Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica a Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky.

Po minuloročných pozitívnych ohlasoch sa stredoškoláci opäť popasujú v preteku na veslárskych trenažéroch Concept2. Svoju účasť dodnes potvrdili Česká Republika, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Ukrajina, Rumunsko, Bielorusko. „Snahou a cieľom takejto súťaže je rozvíjať šport na školách a prinútiť tak deti k športu aktívnou a nápaditou formou, ktorá podporuje súťaživosť a zvyšuje záujem o šport“, hovorí predseda Slovenskej asociácie halového veslovania Pavol Valent.

Ďalšie aktuálne informácie nájdete na webovej stránke podujatia. Postupne na nej pribudnú informácie o prihlásených súťažiacich ako aj ďalšie podrobnosti.

Prvýkrát sa Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v halovom veslovaní uskutočnili v školskom roku 2009/2010. Zúčastnilo sa celkovo 16 škôl z celého Slovenska. Súťažilo sa v štyroch kategóriách.