Quantcast

Na portáli BBonline.sk pokračujeme v seriáli predstavovania banskobystrických ulíc a osobností, po ktorých sú pomenované. Bakossova ulica sa nachádza v blízkosti centra, medzi ulicami Lazovná a Laskomerská. Jedná sa o pomerne lukratívnu lokalitu na bývanie.

ZŠ Bakossova má síce oficiálnu adresu na Bakossovej 5, väčšina ľudí však pozná jej prístup z pokračovania Lazovnej ulice.

Nachádzajú sa tu rodinné domy, menšie bytové komplexy, základná škola a na jej konci sa začína mestská tržnica, viacero kaviarní. To už sme ale pri Námestí Štefana Moyzesa. Na jej severnej strane je tiež viacero menších trávnatých plôch. Je v blízkosti severného obchvatu Banskej Bystrice.

Práve jej severný koniec si málokto, mimo miestnych, ešte spája s Bakossovou ulicou. Nachádza sa tu ale napríklad zaujímavé sochárske dielo “Obytná plastika” zo sedemdesiatych rokov.

“Obytná plastika” sochára Jaroslava Kubičku v parčíku na severnom konci Bakossovej ulice.

Táto ulica je pomenovaná po bývalom evanjelickom kňazovi Jánovi Bakossovi. Ten bol okrem kňaza aj náboženský spisovateľ, redaktor, protifašistický bojovník. Po návrate z ruského frontu, na ktorom utrpel zranenie, vyštudoval teológiu v Bratislave. Roku 1920 ordinovaný za kňaza. Pôsobil ako evanjelický kaplán v Pukanci a v Martine.

Po vypuknutí Slovenského národného povstania bol členom Revolučného národného výboru v Banskej Bystrici. Po potlačení Povstania žil v ilegalite. 5. januára 1945 bol v Martine zatknutý a neskôr zavraždený. Jeho telesné pozostatky našli v masovom hrobe Pod stráňami.

Bol autorom kázní, náboženských úvah, apologetických, biografických a popularizačných článkov, recenzií. Prekladal z nemčiny. Od roku 1921 prispieval do Evanjelického posla spod Tatier, Stráže na Sione, Cirkevných listov, Národných novín či Živeny. Popri pastoračnej práci sa venoval i osvete a národno-kultúrnej činnosti.