Sobota 13. októbra bude v Badínskom pralese Dňom otvorených dverí. Prísne chránený, unikátny prírodný les, aj túto jeseň odhalí návštevníkom svoje krásy a tajomstvá.

Badínsky prales, nazývaný tiež „Kulisovo“, územne patrí do Kremnických vrchov. Ako zachovalý prírodný les bol za prísnu rezerváciu vyhlásený už v roku 1913 a patrí medzi najstaršie chránené územia na Slovensku.

V ochrannom pásme sa zachovali zvyšky lávového prúdu vo forme vypreparovaných skalných stien, stĺpov a previsov. V rámci štyroch biotopov európskeho významu sa tu nachádza až 16 lesných typov. Živočíšna ríša je zastúpená veľkými šelmami ako je medveď hnedý, rys ostrovid, z menších je to divá mačka, kuna lesná či vlk dravý, ako aj typické druhy prírodného lesa sovy a ďatle.

Všetko, čo chcete vidieť a čo sa chcete dozvedieť o Badínskom pralese, uvidíte a dozviete sa na sobotňajšej prehliadke, ktorou vás budú sprevádzať odborní pracovníci Správy CHKO-BR Poľana a Lesov SR (odštepný závod Slovenská Ľupča).

Do Badínskeho pralesa vás odvezie kyvadlová doprava z lomu nad obcou Badín s odchodmi o 9.30, 10.30 a 11.30 h. Deti iste zaujme aj zábavná environmentálna výchova a lesná pedagogika. A nebude chýbať ani občerstvenie.

Deň otvorených dverí Badínskeho pralesa organizuje Správa krajinnej oblasti Poľana v spolupráci s obcou Badín a Lesmi SR.