V prvý aprílový deň roku 1960 sa v Banskej Bystrici narodilo bábkové divadlo. Dostalo pomenovanie Krajské bábkové divadlo. V roku 1990 ho premenovali na Bábkové divadlo na Rázcestí. A tak sa volá dodnes.

bndr oslavy7O oslavách 55. výročia administratívneho založenia bábkového divadla, o premiére novej inscenácie pre dospelých, ktorou sú Gogoľove Bláznove zápisky, ale aj o ďalších aktuálnych udalostiach, ktorými žije divadlo, hovorili na tlačovej besede v pondelok 30. marca v Bábkovom divadle na Rázcestí (BDNR) riaditeľka divadla Iveta Škripková, režisér a umelecký šéf divadla Marián Pecko a dramaturgička Monika Kováčová.

Dom dobrých duchov

Vila Dominika na Skuteckého ulici, kde sa divadlo presťahovalo v roku 2000, po tieto dni očividne ožila, skrásnela, postupne v nej pribúdajú rôzne inštalácie rozprávajúce príbehy. Predtým, ako iste mnohí Banskobystričania vedia, sídlilo divadlo v budove Cirkvi adventistov siedmeho dňa na rázcestí na Kollárovej ulici. No nie preto má v názve rázcestie. Toto slovo charakterizuje rôzne smery, ktorými sa divadlo počas svojej existencie uberá a vďaka ktorým si Bábkové divadlo na Rázcestí vyslúžilo prívlastky ako živé divadlo, zaujímavé divadlo aj feministické divadlo. Alebo aj „dom dobrých duchov“.

Päť P alebo Prvoaprílový program pre prajné publikum

bndr oslavy9Ako inak než so svojimi divákmi chce divadlo osláviť svoje narodeniny! V stredu 1. apríla na Námestí Štefana Moysesa na všetkých divákov a diváčky čaká Prvoarpílový program pre prajné publikum. Jeho súčasťou budú obľúbené rozprávky pre malých i veľkých, od 14. hod. Pinocchio a od 16. hod. Kocúr v čižmách. O 15. hod. začne Pouličná recepcia, počas ktorej sa všetci prítomní a prítomné dozvedia ako, prečo a vďaka komu žije divadlo už viac ako polstoročie. 1. apríla 2015 bude zároveň založené Združenie rodičov a priateľov divadla (ZRPD), ktoré chce presadzovať a obhajovať záujmy divadla a kultúry pre všetky vekové kategórie.

Keďže sa však vonku všetci čerti ženia a všetky čertice vydávajú, v prípade pretrvávajúceho nepriaznivého počasia sa oslavy presunú z Námestia Štefana Moysesa do Vily Dominika. Všetkých návštevníkov tam bude čakať rozprávka Sofinkine maléry (o 14. a 16. hod.), ale aj fakty, spomienky a súčasnosť BDNR a teplý čaj v divadelnej kaviarni.

Oslavy 55. narodenín divadla budú pokračovať počas celého tohto roka – 1. júla si divadelníčky a divadelníci z Bábkového divadla na Rázcestí pripomenú nastúpenie umeleckého súboru (1. 7. 1960). V decembri sa uskutočnia veľké oslavy spojené s premiérou novej inscenácie pre deti Michaela Ende Oféliino tieňové divadlo v réžii Mariána Pecka. Pripravuje sa tiež interaktívne DVD, ktoré bude mapovať históriu divadla a ponúkne rozhovory s ľuďmi, ktorí v ňom počas 55 rokov pôsobili a ovplyvnili jeho smerovanie.

Premiéra Bláznových zápiskov

Za 55 rokov existencie BDNR uviedlo 221 premiér predstavení pre všetky vekové kategórie, od batoliat po dospelých. Navštívilo ho takmer 2 milióny 290 tisíc divákov a diváčok. Najnovšou premiérou v divadle bude inscenácia Bláznove zápisky od Nikolaja Vasilieviča Gogoľa, ktorú scenáristicky spracoval Marián Pecko.

Ako uviedol na tlačovke: „Je to jemný, dojímavý príbeh jedného krehkého muža, ktorý chce byť užitočný a byť v užitočnosti aj rešpektovaný. Je to živá, aktuálna téma v roku 2015 v Banskej Bystrici, rovnako ako bola aktuálna v roku 1847 v Petrohrade.“

V hlavnej úlohe úradníka Popriščitna sa predstaví Viktor Sabo a.h. Ďalej hrajú Ivana Kováčová, Marianna Mackurová, Eva Dočolomanská, Juraj Smutný a Anna Zemaníková a.h. Hudba Róbert Mankovecký, výprava Pavol Andraško a.h., kostýmy a bábky Eva Farkašová a.h., choreografia Zuzana Hájková a.h., dramaturgia Monika Kováčová, réžia Marián Pecko.

Bláznove zápisky majú premiéru 24. apríla o 19. hodine v divadelnej sále BDNR. Prvá repríza bude 29. apríla tiež o 19. hod.

Všetky deti majú právo na umenie a kultúru

bndr oslavy batolariumDohovor o právach dieťaťa, ktorý v novembri roku 1989 prijalo Valné zhromaždenie OSN a podpísali stovky štátov (medzi nimi aj Slovenská republika), bol v roku 2011 rozšírený o Chartu detských práv na umenie a kultúru. Udialo sa tak v divadle La Barraca – Testoni Ragazza v Bologni (Taliansko). Charta, ktorú prijala Európska komisia, vyšla knižne, obohatená ilustráciami dvanástich najvýznamnejších talianskych ilustrátorov a bola preložená do 27 európskych jazykov (okrem slovenčiny). Bábkové divadlo na Rázcestí, ako člen Small size (tvorba pre najmladších a najmladšie) a súčasne divadlo, ktoré sa snaží obhajovať práva dieťaťa a svojich divákov a diváčok, pri príležitosti 55. výročia svojho vzniku prináša tento významný a potrebný dokument všetkým svojim priaznivcom v slovenskom jazyku. Všetky deti, bez ohľadu na ich finančné či spoločenské postavenie, majú právo na umenie a kultúru.

„V týchto časoch, keď sa podmienky na kultúru a umenie zhoršujú v takmer všetkých európskych štátoch, považujeme tento dokument za obzvlášť dôležitý.“

Zopár faktov a spomienok

bndr oslavy4Niektoré fakty zo života jubilujúceho Bábkového divadla na Rázcestí sme už spomenuli v predchádzajúcom texte. Za 55 rokov existencie divadla sa toho nazbieralo naozaj veľa a hodno by bolo spomenúť všetko. No vybrali sme pre vás aspoň niekoľko zaujímavých momentov.

11. december 1960 – prvá premiéra v Krajskom bábkovom divadle, Karel Driml: Šuki a Muki, réžia Milan Tomášek

1977 – založenie festivalu Bábkarská Bystrica (prvý národný bábkarský divadelný festival na Slovensku

1988 – prvá premiéra dvojice Iveta Škripková a Marián Pecko, inscenácia Pištáčik

26. jún 1992 – prvá inscenácia pre dospelých Dojímate ma veľmi (fragmenty zo života a diela Dominika Tatarku), réžia Marián Pecko.

1994 – projekt Divadlo bez bariér (pravidelné uvádzanie predstavení zameraných na integráciu handicapovanej a ostatnej časti populácie

1994 – budovu divadla na Kollárovej ulici v reštitúcii navrátili Cirkvi adventistov siedmeho dňa

1995 – vyhlásenie architektonickej súťaže prestavby priestorov v budove na Skuteckého ulici, začiatok prvej etapy prestavby

1997 – 1998 – zastavenie prestavby z rozhodnutia vtedajšieho ministra kultúry Ivana Hudeca ako následok účasti divadla na štrajku divadelníkov a divadelníčok

2000 – dokončenie 1. etapy prestavby, sťahovanie na Skuteckého ulicu, krst vily na Vilu Dominika

Druhá etapa prestavby divadla sa doteraz nerealizovala!

2001 – 2002 – vznikli Šamanky, prvý paradivadelný projekt s Univerzitou Mateja Bela

2005 – BDNR ako jediné divadlo na Slovensku realizuje projekt www.ruzovyamodrysvet.sk zameraný na scitlivovanie verejnosti (trval do roku 2008)

2007 – založenie Štúdia TWIGA, ktoré sa venuje formovaniu rodovo citlivého jazyka v divadle

2011 – vznik interaktívneho cyklu pre deti od 10 mesiacov do 3 rokov Batolárium

Banskobystrické Bábkové divadlo na Rázcestí bolo prvým divadlom na Slovensku, ktoré v 60. až 80. rokoch uprednostnilo hru a princíp tvorivej hry v tvorbe pre deti. V 90. rokoch ako prvé divadlo vydalo Programové východiská divadla s tematickými a žánrovými okruhmi tvorby v bábkovom divadle. Zrušilo pôvodný divadelný priestor, bariéru medzi hľadiskom a javiskom a nastúpilo cestu autorského bábkového divadla… Získalo množstvo ocenení na národnej a medzinárodnej úrovni, zrealizovalo množstvo divadelných aj paradivadelných aktivít pre potešenie a poučenie detí aj dospelých. Natrvalo zmenilo tvár Banskej Bystrice ako aj slovenského (bábkového) divadelníctva a… pokračuje ďalej. Snaží sa byť – a aj je „iné“ a kultivovať. V akýchkoľvek podmienkach a v akomkoľvek režime kultivácia diváka bola, je a zostane súčasťou tvorby Bábkového divadla na Rázcestí.