Okrúhle výročie 50 rokov oslávi tento mesiac Bábkové divadlo na Rázcestí. Divadelníci si ho pripomenú novou inscenáciou.

Zdroj foto: bdnr.sk

Oficiálne oslavy prebehnú 10. a 11. decembra, kedy bude uvedená nová inscenácia Premeny, okrem toho predstavia novú knihu a organizátori sľubujú aj ďalšie prekvapenia.

Divadlo zahájilo svoju činnosť pod názvom Krajské bábkové divadlo 10. decembra 1960 inscenáciou Šuki a Muki. V prvých 20 rokoch činnosti umeleckého súboru dochádza k uvedeniu viacerých nových predstavení a založeniu bábkarského festivalu Bábkarská Bystrica. V 80. rokoch prežilo divadlo menšiu krízu, no začiatkom 90. rokov nastáva oživenie a inscenácie sa začínajú zameriavať aj na dospelého diváka. Zároveň je zmenený názov na Bábkové divadlo na Rázcestí. V roku 2000 pri príležitosti 40 výročia je dokončená prvá etapa prestavby budovy na Skuteckého ulici, o divadle natočila STV dokument Dom Dobrých duchov. Zároveň  je divadelníkom udelená Cena primátora.

Posledné desaťročie sa nieslo v znamení pravidelnej organizácie festivalu Bábkarska Bystrica , zvýšeného záujmu domáceho publika a účasti divadla na rôznych medzinárodných festivaloch. Jeho členovia sa môžu popýšiť viacerými oceneniami kultúrnych a spoločenských inštitúcií.