V septembri 2015 predseda Banskobystrického samosprávneho kraja nepodpísal dotačnú zmluvu na grant STOP EXTRÉMIZMU! schválený Ministerstvom zahraničných vecí SR pre Bábkové divadlo na Rázcestí.

List čiernemu synoviPár týždňov predtým postihol obdobný osud Divadlo Štúdio tanca. To bolo nútené kvôli nepodpísaniu dotačnej zmluvy zrušiť medzinárodný tanečný festival Štyri (+2) dni tanca pre vás.

Zástupcovia a zástupkyne divadiel a kultúrnych inštitúcií Banskobystrického samosprávneho kraja sa 29. septembra 2015 stretli v priestoroch banskobystrického Bábkového divadla na Rázcestí (BDNR). Deň nato vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom protestujú proti mocenským a nekompetentným zásahom predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) do umeleckých plánov divadiel a inštitúcií, a predovšetkým proti  nerešpektovaniu slobody tvorby.

Od tohto dňa do konca roka 2015 sa Bábkové divadlo na Rázcestí a Divadlo Štúdio tanca stretli so živým spoločenským a mediálnym ohlasom a masovou podporou kolegov a kolegýň z celého Slovenska aj zahraničia.

Stredoeuropske forum_2Podporu im vyjadrilo 24 profesionálnych divadiel zo Slovenska a Českej republiky (Slovenské národné divadlo, Bratislava, Bábkové divadlo, Žilina, Bratislavské bábkové divadlo, Bábkové divadlo v Košiciach, Slovenské komorné divadlo, Martin, Městské divadlo Zlín, Divadlo Loutek, Ostrava, Štátne divadlo Košice, Divadlo LUDUS, Bratislava, Divadlo LETÍ Praha, Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica, Štátna opera, Banská Bystrica, Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica, Divadlo SkRAT, Bratislava, Staré divadlo Karola Spišáka, Nitra, ASTORKA Korzo  ́90, Bratislava, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Divadlo GUnaGU, Bratislava, Divadlo Andreja Bagara, Nitra, Radošinské naivné divadlo, Mestské divadlo ACTORES, Rožňava, Divadlo Nová scéna, Bratislava, Jókaiho divadlo, Komárno, Staromestské divadlo Petra Raševa, Košice),13 neprofesionálnych a nezávislých divadiel (Stanica ¬ Žilina Záriečie, Záhrada CNK, Banská Bystrica, Divadlo na Peróne, Košice, Divadlo na Vysokej Nohe, Banská Bystrica, A4 ¬ Nultý priestor, Bratislava, Medzibrodské kočovné divadlo, Debris Company, Divadlo Pôtoň, Bátovce, Divadlo Zelienka, Zvolen, Ticho a spol., Bratislava, Divadlo Bašta, Bardejov, Divadelný súbor Daxner, Tisovec, Divadlo Na Hrane)a viac než 20 umeleckých a neumeleckých inštitúcií, asociácií a združení. Ďakujeme!

List čiernemu synovi1Uskutočnili sa tiež viaceré podporné akcie – predstavenia List čiernemu synovi v Modrom salóne SND v Bratislave, hosťovanie BDNR v Divadle Jonáša Záborského, Prešov s predstavením Neplač, Anna, koncert za Bielu stuhu v BDNR, na ktorom vystúpili Peter Janků, Martin a Marek Geišbergovci a Ján Orlovský), hosťovanie Slovenského národného divadla s predstavením Slovo Válkovo v BDNR, ako aj hosťovanie hercov z Divadla ASTORKA Korzo ´90 s predstavením Na koho to slovo padne v BDNR. Ďakujeme!

Zástupcovia a zástupkyne BDNR a DŠT sa zúčastnili televíznych a rozhlasových relácií, diskusných fór, debát predovšetkým s témou aktuálneho stavu kultúry v Banskobystrickom kraji (diskusný večer Bez kultúry nie sme! v Bratislave, diskusia Stredoeurópskeho fóra v Banskej Bystrici, diskusná relácia RTVS Večera s Havranom, beseda Escalatorforum v Košiciach a iné).

List čiernemu synovi2Hlavnou ambíciou projektu STOP EXTRÉMIZMU! bolo cestovanie po rôznych regiónoch Slovenska, kde mladí ľudia nemajú bežne k divadlu prístup. Tá sa podarila naplniť vďaka finančnej podpore, ktorej sa projektu dostalo od viacerých inštitúcií ako aj občianskych darcov a darkýň. Finančnú pomoc BDNR poskytla Nadácia Orange a to grantom na projekt vo výške  tritisíc eur. Od 1. októbra do15. decembra 2015 sa na portáli Ľudia Ľuďom konala občianska verejná zbierka a finančnú pomoc BDNR poskytlo, aj Bratislavské bábkové divadlo, ktoré na projekt venovalo výťažok z večerného predstavenia Opice z našej police.

Zbierka Kultúra na rázcestí, ktorú zorganizovala Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci so Slovenským národným divadlom, skončila 31. decembra 2015. SND prostredníctvom nej venovalo výťažok z verejného predstavenia Labyrinty a raje Jána Ámosa,zhodne na projekt STOP EXTRÉMIZMU! ako aj na podporu činnosti Divadla Štúdia tanca. Do zbierky Kultúra na rázcestí sa zapojili aj iné bratislavské inštitúcie a jednotlivci.Verejná finančná podpora projektu do konca roka 2015 presiahla päťtisíc eur. Ďakujeme!

Banskobystrické bábkové divadlo finančne podporili aj poslanci a poslankyne BBSK za Smer-SD a obyvatelia a obyvateľky obce Nemce. Ďakujeme! Pozrieť si môžete aj krátke video k projektu STOP EXTRÉMIZMU!

Stredoeuropske forum_1Vďaka morálnej a finančnej podpore sa projekt STOP EXTRÉMIZMU! podarilo uskutočniť. V období od 28. septembra do 16. decembra 2015 uviedlo Bábkové divadlo na Rázcestí predstavenie List čiernemu synovi s diskusiou o xenofóbii a rasizme v deviatich stredných a základných školách na Slovensku. Predstavení sa zúčastnilo takmer 600 študentov a študentiek. Projekt STOP EXTRÉMIZMU! bude pokračovať aj v tomto roku. V piatok 15. januára BDNR vedie List čiernemu synovi v žilinskom Bábkovom divadle. Tiež bude pokračovať občianska iniciatíva Biela stuha, ktorá vyjadruje protest voči nekompetentným mocenským zásahom do slobody (nielen) divadiel.

Bábkové divadlo na Rázcestí vyjadruje vďaku všetkým, čo sa nebáli podporiť ho. Tým, ktorí a ktoré prejavili občiansku a ľudskú odvahu vystúpiť z radu mlčiacich a sformulovať verejne svoj postoj. Je to dôležité v každom režime a v každom čase, lebo moc má všetky prostriedky ako umlčať väčšinu, dokým sa väčšina nepostaví otvorene proti mocenským dogmám, či už sa dotýkajú vecí zásadných alebo menej vážnych.