Veľký úspech. Festival Bábkarská Bystrica TOUR, Dvojitý impulz, sa ocitol medzi 26 laureátmi titulu najlepšieho divadelného festivalu v Európe.

Medzinárodný festival Bábkarská Bystrica TOUR, Dvojitý impulz, organizovaný Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici, bol medzinárodnou porotou európskej festivalovej platformy EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) vybraný ako jeden z 26. najlepších umeleckých divadelných festivalov spomedzi 715. európskych festivalov ocenených značkou kvality EFFE Label. Bábkarská Bystrica sa stala Laureátom ako jediný festival zo Slovenska.

EFFE Label je európske ocenenie pozoruhodných festivalov rôznych umeleckých druhov, prínosných pre svoju komunitu, svet umenia a celú Európu.

Európska Festivalová Asociácia (EFA) zverejnila výber festivalov pred niekoľkými dňami a vyzdvihla ich neobyčajnú umeleckú kvalitu, zmysluplnú prácu, uvedomenie si záväzkov spoločenského pôsobenia festivalov v umení a ich dopad na región, v ktorom pôsobia. Laureáti sú zároveň zaradení do súťaže o cenu EFFE Award, cena bude odovzdaná 18. septembra 2017 počas Salónu umeleckých festivalov v Bruseli za účasti zástupcov a zástupkýň ocenených festivalov, EU komisára pre kultúru Tibora Navrascisca, členov a členiek EFFE poroty a EFA rady a európskych médií.

“Som spokojný s výsledkom, ktorý je reprezentatívny pre celý zoznam značiek EFFE týkajúci sa 39 krajín. Geografický dosah, rozsah pôsobnosti jednotlivých festivalov, rozmanitosť umeleckých
druhov, tak isto ako silná sociálna angažovanosť, sa odrážajú v týchto 26 Laureátoch značky kvality EFFE, v ktorých oslavujeme rozmanitosť festivalovej komunity naprieč celou Európou,“
Pawel Potoroczyn, predseda záverečného stretnutia poroty EFFE.

Medzinárodná festivalová komisia ocenila smerovanie festivalu a vysoko ohodnotila ciele, ktoré dlhodobo sleduje: “Bábkarská Bystrica TOUR, Dvojitý impulz je festival, ktorého idey a program majú potenciál zaujať publikum z celého sveta a všetkých sfér ľudskej činnosti. Je to veľmi zaujímavý festival, ktorého myšlienky nasledujú konkrétne činy. Idey Bábkarskej Bystrice spĺňajú všetky kritériá značky kvality EFFE.”