V utorok 9. septembra v neskorých večerných hodinách sa skončil medzinárodný festival bábkového divadla Bábkarská Bystrica TOUR 2018, ktorého hlavný program prebiehal od 5. októbra. Festival uviedol 22 predstavení v podaní súborov z deviatich krajín sveta.

Viac než sto umelcov a umelkýň z ôsmich krajín Európy a Latinskej Ameriky pricestovalo do Banskej Bystrice a zároveň aj do piatich obcí Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) – Horného Tisovníka, Zemianskeho Vrbovku, Pohronského Bukovca, Hriňovej a Hrochote.
Myšlienku tohtoročného impulzu TOUR, priviesť divadlo do malých obcí nášho kraja, v ktorých žije okolo sto obyvateľov/liek a len niekoľko detí, sa podarila naplniť. Divadlo vôbec po prvýkrát zavítalo do Horného Tisovníka, Pohronského Bukovca a Zemianskeho Vrbovku. Zároveň sa zopakovali stretnutia s deťmi v obciach, v ktorých sa TOUR konala už v roku 2016, v Hriňovej a v Ladomerskej Vieske. V rámci TOUR boli navyše zorganizované dve predstavenia priamo na školách, pre žiakov/čky ZŠ v Banskej Bystrici a Hrochoti. Predstavení v rámci TOUR sa zúčastnilo 735 divákov a diváčok, vrátane odborných pozorovateľov/iek festivalu.

Program Prvého impulzu pre deti celkovo zahŕňal šestnásť predstavení, ktoré sa okrem obcí organizovali v rôznych priestoroch v Banskej Bystrici, v Bábkovom divadle na Rázcestí, Štátnej opere a Divadle Štúdio tanca. V rámci tejto časti programu účinkovali umelci/kyne zo siedmich krajín sveta (Brazília, Bielorusko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Česko, Slovensko). Predstavenia videlo tisíc detí, rodičov a individuálnych divákov/čok.

Program Druhého impulzu pre dospelých uviedol šesť predstavení z Francúzska, Česka, Slovenska a predstavenie v poľsko-nemeckej koprodukcii. Predstavenia sa odohrali v Banskej Bystrici v priestoroch Bábkového divadla na Rázcestí, Robotníckeho domu a Misijného domu. Druhého impulzu sa zúčastnilo 615 divákov/čok.

V posledný deň festivalu sa odborní pozorovatelia a pozorovateľky, spolu so zástupcami niektorých súborov a umeleckým vedením festivalu, zúčastnili prijatia u predsedu BBSK Jána Luntera. Ten súčasne prevzal, po štyroch rokoch, záštitu nad festivalom.

Výnimočnou udalosťou festivalu bol krst teatrologickej publikácie Bábky na česko-slovenskej medzi, ktorú v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave vydalo Bábkové divadlo na Rázcestí a festival Bábkarská Bystrica TOUR 2018. Publikácia vznikla ako príspevok festivalu k 100. výročiu vzniku ČSR a česko-slovenským vzťahom.

Súčasťou festivalového programu boli aj dve výstavy s rôznym zameraním. Expozícia Rodinných bábkových divadiel z výroby českých a slovenských bábkarských rodín, zapožičaná zo SNM Múzea bábkarských kultúr a hračiek z Modrého Kameňa, bola inštalovaná v priestore divadelného šapito pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici. Výstavu navštívilo viac než tisíc divákov/čok.  Fotografická výstava Slovenské bábky v Plzni, české bábky v Bystrici reflektovala česko-slovenskú festivalovú minulosť v oblasti bábkového divadla. Výstava bola inštalovaná v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

Súčasne s výstavou v divadelnom šapito prebiehala Divadelná a tanečná explózia detských talentov, ktorá predstavila prácu ôsmich divadelných a tanečných súborov, pôsobiacich v rámci ZUŠ, rómskych komunitných centier alebo krúžkov pri ZŠ v rôznych mestách BBSK.

Festivalové predstavenia a sprievodné výstavy navštívilo 3 400 divákov a diváčok a 35 profesionálov/ok z oblasti bábkového divadla z krajín V4 a Francúzska, ktorí boli hosťami a hostkami festivalu.

Festival finančne podporili Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj, mesto Banská Bystrica a mnoho iných finančných sponzorov a donorov. Hlavným mediálnym partnerom festivalu bola RTVS.