Magazín Forbes Slovensko vytvoril rebríček 75 TOP osobností slovenskej medicíny, do ktorého sa dostala hneď šestica lekárov Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici, ale aj pediater z Detskej fakultnej nemocnice a tunajšia regionálna hygienička.

Celosvetovo pôsobiaci biznisový magazín Forbes je známy skladaním rozličných rebríčkov osobností a jeho lokálna verzia sa, v spolupráci s vyše 150 lekármi a lekárkami, rozhodla na základe odborných kritérií, etickej úrovne a aktivít vybrať najvýznamnejšie osobnosti medicíny na Slovensku.

Celkom zostavil Forbes výber až 75 osobností, ktoré v roku 2024 majú podľa magazínu najväčší prínos pre rozvoj medicíny na Slovensku. Do rebríčka najrešpektovanejších medicínskych osobností boli vybraní aj šiesti lekári tunajšej Rooseveltovej nemocnice.

Do výberu sa konkrétne dostali primárka Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Martina Flašková, ďalej prednosta II. Kliniky úrazovej chirurgie SZU Radomír Gajdoš, prednosta Kliniky transplantačnej chirurgie SZU Július Janek, prednosta II. Psychiatrickej kliniky SZU Michal Patarák, zástupkyňa prednostu II. Očnej kliniky SZU Mária Praženicová a primárka Oddelenia infektológie FNsP F. D. Roosevelta Diana Vološinová.

Do zoznamu medicínskych osobností sa dostali aj ďalší odborníci z Banskej Bystrice. Zastúpenie má aj Detská fakultná nemocnica v Banskej Bystrici, keď bol do výberu zaradený prednosta II. Detskej kliniky SZU pediater Karol Králinský.

V rebríčku figuruje aj lekárka a regionálna hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici Zora Kľocová Adamčáková.