banasV stredu sa uskutoční stretnutie so slovenským dramatikom, prozaikom, diplomatom a politikom, autorom niekoľkých divadelných inscenácií a v neposlednom rade autorom kníh a zbierok poézií. Jozef Banáš vie zaujať nielen svojimi knihami, ale aj pútavým rozprávaním a interpretáciou pesničiek, čo stoja za to.

Autorské popoludnie s Jozefom Banášom, jeho knižkami a gitarou bude v stredu 26. marca 2014 o 17. hod. v pobočke na Okružnej ul. 2, v areáli školy.

Po stretnutí nasleduje aj autogramiáda a samozrejme aj predaj autorových kníh.

S Jozefom Banášom sa môžete stretnúť aj v Spoločenskej miestnosti Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – v stredu 26. marca o 15.15 hod.

Jozef Banáš sa narodil 27.9.1948 v Bratislave, kde dodnes žije a tvorí. Písal od roku 1978 popri svojich zamestnaniach, vrátane aktívnej politiky. Profesionálne sa písaniu venuje od roku 2006. Literárna kritika označila Jozefa Banáša za muža, ktorý naskočil na vlak slovenskej literatúry v plnej rýchlosti rovno do lokomotívy. V roku 2007 napísal prvý bestseller Idioti v politike. Nasledovali Zóna nadšenia (2008), Zastavte Dubčeka! (2009), bestseller Kód 9 (2010),  Sezóna potkanov (2011). Z nich boli Zóna nadšenia, Kód 9 a Zastavte Dubčeka preložené do češtiny, poľštiny a nemčiny.