Linky prímestskej dopravy by mali od pondelka jazdiť na základe dohôd medzi mestami a dopravcom. Náklady bude preplácať BBSK. Takéto dohody by mali platiť len niekoľko dní, pokiaľ BBSK nepodpíše novú zmluvu so SAD Zvolen.

Zastavenie dopravy zo strany SAD Zvolen je podľa predsedu BBSK Jána Luntera nezákonné. „Dopravca koná protiprávne a neplní záväzky. Naformulovali sme návrh férovej transparentnej dohody, ktorú sme im zaslali,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter v nedeľu na tlačovej konferencii.

Podstatu dohody tvorí päť bodov, v ktorých je zahrnuté vysporiadanie všetkých pohľadávok, obnovenie dopravy a okamžité transparentné rokovanie. „V prípade, ak ju dnes nepodpíšu a nezačnú poriadne rokovať, tak veríme, že štátne orgány nastolia vládu zákona, aby v Slovenskej republike prestala panovať svojvôľa,“ dodal Ján Lunter.

Dopravca bude jazdiť na základe zmlúv so samosprávami

Podľa podpredsedu BBSK Ondreja Luntera kraj už v piatok naplnil všetky požiadavky a tie, ktoré čakajú, naplnia a uhradia na základe rozhodnutia súdu. Dopravca podľa župy koná protiprávne, pretože rozsudok súdu nenadobudol právoplatnosť. V tejto chvíli sa kraj snaží riešiť situáciu trojstranným vzťahom, teda dohodami medzi samosprávami a dopravcom tak, aby v pondelok prímestská doprava fungovala neobmedzene, pričom náklady uhradí BBSK.

„Som veľmi rád, že sa v tejto chvíli darí riešiť situáciu, aby v pondelok ráno bola v plnom rozsahu obnovená doprava v celom kraji. Chcem sa poďakovať všetkým starostom miest a obcí, s ktorými od rána rokujeme a dohodli sme sa so Združením miest a obcí, že my ako kraj uhradíme všetky náklady v tom režime, kde oni nájdu alternatívnu dopravu,“ dodal podpredseda Ondrej Lunter.

Na pondelkovom zastupiteľstve by mal kraj schváliť uznesenie, na základe ktorého budú uhrádzať náklady. Autobusy SAD Zvolen budú jazdiť podľa dohôd s mestami, pokiaľ sa neobnoví zmluva medzi dopravcom a BBSK.

„V tejto chvíli je dohoda uzatvorená v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica a Brezno. V priebehu dnešného dňa nás ešte čakajú rokovania v okresoch Banská Bystrica, Krupina, Detva a Veľký Krtíš.“ hovorí Ondrej Lunter. Väčšina miest sa chce dohodnúť so SAD Zvolen, primátorka Zvolena Lenka Balkovičová rokovala aj s inými dopravcami, napokon sa však v spolupráci s obcami okresu dohodli na spolupráci s SAD Zvolen.

Ide o dočasné riešenie

Dohody medzi mestami a dopravcom sú len dočasné. Kraj čaká na pondelkové  rozhodnutie súdu o neodkladnom opatrení, ktoré spoločnosti SAD Zvolen nariadi poskytovať verejnú dopravu v plnom rozsahu, pokiaľ kraj s dopravcom nepodpíšu novú zmluvu.  „Musíme si sadnúť za rokovací stôl a dohodnúť sa o nových zmluvných podmienkach, lebo dopravca je viazaný licenciami, o ktoré žiadal,“ dodal Ondrej Lunter.

Podľa kraja by zmluva mala byť podpísaná už v priebehu týždňa. „Veríme a sme presvedčení, že nežijeme v banánovej republike, ale v republike, kde fungujú zákony a kde súd uloží neodkladné opatrenie dopravcovi, aby jazdil a ak by ho nerešpektoval, tak sa dostávame do trestnoprávnej roviny,“ dodal podpredseda BBSK Ondrej Lunter. Kraj zároveň žiada aj štát ako minoritného akcionára SAD Zvolen, aby sa posadil za rokovací stôl a nastolil nový právny vzťah.