Vernisážou výstavy Vidím, vnímam, cítim, som jedinečný odštartovala séria podujatí v meste pod Urpínom, ktorých cieľom je podporiť povedomie ľudí o autizme. Výstavu výtvarných diel detí a mladých ľudí trpiacich týmto ochorením dnes slávnostne otvoril primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.

_MG_6913_resizeMesto Banská Bystrica sa pridalo k ďalším svetovým mestám, ktoré si každoročne počas apríla, mesiaca povedomia o autizme, pripomínajú potrebu rozprávať o tomto ochorení. Hlavnou myšlienkou podujatí, ktoré organizuje SPOSA – Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica a nad ktorými prevzal záštitu primátor mesta, je zvýšiť informovanosť verejnosti a docieliť tak včasnú diagnostiku a terapeutický zásah u detí postihnutých autizmom.

Výstava Vidím, vnímam, cítim, som jedinečný, ktorá potrvá v priestoroch Radnice až do 7. apríla 2014, približuje prostredníctvom malieb autistických detí ich vnímanie sveta a vyvracia tvrdenie, že ľudia s týmto ochorením nedokážu prejavovať city okoliu a vyjadriť svoje vlastné pocity.

„Je obdivuhodné, s akou láskou a trpezlivosťou sa rodičia snažia rozumieť svojim deťom, pozerať sa na svet ich očami a pomáhať im prekonať bariéry voči svetu, ktoré toto ochorenie prináša. Tak mladí umelci, ako aj ich rodičia si zaslúžia náš veľký obdiv a rešpekt,“ skonštatoval primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.

_MG_7031_resizeSvetovým dňom povedomia o autizme je od roku 2007 druhý apríl. Ako prejav solidarity s osobami a rodinami postihnutými týmto ochorením sú v rámci projektu Light it up blue (Rozsvieťme to namodro) budovy v rôznych mestách sveta osvetlené počas apríla modrou farbou. Pre zaujímavosť, v roku 2012 to bolo takmer 3 000 budov vo viac ako 50 krajinách sveta. Už po tretíkrát sa do tohto projektu zapojí aj Banská Bystrica, a to prostredníctvom budovy ESC.

„Naše deti lepšie vidia, vnímajú a cítia ako mnohí z nás. Preto sú jedinečné a nás, ich rodičov, učia, ako vnímať svet a život inými očami. Priniesli nám do životov nové rozmery, hodnoty, priniesli nám zmenu. Sú obohatením našich životov, ukazujú veci podstatné a oddeľujú to, čo nepotrebujeme,“ povedala vo svojom príhovore Mária Helexová.