Divadelná hra o vnútorných izbách, jednej poprave, dvoch pohreboch a skúsenostiach starého fotografa. To všeko s Janou Oľhovou, Lenkou Ľuptákovou, Tomášom Mischurom a autorom Marošom Rovňákom. 

asile de nuit

Premiéra hry, ktorú prináša Občianske združenie Laputa v spolupráci so Záhradou – CNK, sa uskutoční v piatok 25. októbra o 20.00 h práve v banskobystrickom Divadle v Záhrade.

Divadelná hra Maroša Rovňáka Asile de nuit (doslova nocľaháreň, v prenesenom zmysle úkryt pred nocou /tmou, smrťou/) vznikla na základe autorovho dlhodobého záujmu o tému smrti a s ňou súvisiacich rituálov trúchlenia charakteristických pre 19. a začiatok 20. storočia.

Rovňák je výtvarný umelec, ktorý sa od roku 2003 popri iných médiách venoval hlavne performancii s presahmi k divadlu. V Asile de nuit uplatňuje podobné princípy ako pri svojich performanciách – nesústredí sa na psychologickú zápletku, či vykreslenie charakterov jednotlivých postáv, podstatnejšie sú pre neho informácie, ktoré sa snaží posunúť divákovi s dôrazom na jeho vizuálny a sluchový zážitok. Hra Asile de nuit je fikciou založenou na faktoch, je to zmes svedectiev a osobných výpovedí nepomenovaných postáv a z formálneho hľadiska sa o nej dá hovoriť ako o akejsi časovej obrazovo-zvukovej inštalácii.

Asile de nuit vo veľkej miere čerpá z diela Zápisky Malteho Lauridsa Briggeho Rainera Mariu Rilkeho (1875 -1926) (z diela pochádza aj názov hry), v menšej miere sú v hre použité niektoré motívy z diela Jakob von Gunten Roberta Walsera (1878-1956), úryvky nájdených zápiskov a nájdenej korešpondencie neznámych ľudí z 19. a začiatku 20. storočia zo súkromných archívov a citácie článkov z dobovej tlače.

Hru Asile de nuit možno považovať za úvahu o konečnosti ľudského života, úvahu o tom, ako sa vyrovnať s nemožnosťou nájdenia odpovede na večnú hádanku, ktorou je smrť.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.