Obľúbený prednáškový cyklus stretnutí Pod zelenou klenbou s osobnosťami z vedeckého, kultúrneho ale aj spoločenského života pokračuje v Thurzovom dome aj v letných mesiacoch. 

V stredu 24. júla predstaví archeológ a riaditeľ Slovenského banského múzea Jozef Labuda banícku tradíciu Banskej Bystrice a regiónu. 

Stredné Slovensko je najvýznamnejším banským regiónom Slovenska. Ide o oblasť najstaršieho dobývania medi na Slovensku v dobe bronzovej. Zároveň sa v tejto oblasti vyskytovali prví prospektori – baníci, ktorými boli Kelti už v 3. storočí pred Kristom. Začiatkom 13. storočia tu bolo založené najstaršie banícke mesto na Slovensku – Banská Štiavnica a v 14. storočí vznikla v regióne aj prvá slovenská mincovňa v Kremnici, ktorá dnes patrí medzi najstaršie neustále vyrábajúce podniky na svete. 

Oblasť stredného Slovenska je mimoriadne zaujímavá aj z hľadiska geologických pomerov. Bohaté ložiská zlata, striebra či medi v katastroch stredoslovenských miest boli zdrojom ich neskoršieho bohatstva. Od 80. rokov 20. storočia sa v týchto miestach realizujú mnohé archeologické výskumy, ktoré prispievajú k poznaniu ich histórie. Materiálna kultúra z výskumov poukazuje na špecifickosť osídlenia komunít v týchto lokalitách.

Ak vás zaujíma, prečo sú Bystrica či Štiavnica „banské“, nenechajte si ujsť prednášku Stredoslovenský banský región vo vrcholnom stredoveku z pohľadu archeológie v stredu  24. júla od 17.00 h. v Thurzovom dome. 

Jozef Labuda patrí k priekopníkom samostatného vedného odboru montánnej archeológie zameraného na poznanie najstarších počiatkov banských regiónov Slovenska. Archeológiu vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci prednáškovej činnosti a štúdia materiálnej kultúry navštívil Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Srbsko, Slovinsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Kanadu či Mexiko. Po štúdiách začal pracovať v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici, v rokoch 1992 a 1995, od roku 2001 je riaditeľom múzea. Zaslúžil sa o zapísanie Banskej Štiavnice na Listinu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Je držiteľom množstva ocenení, medailí a čestných uznaní za prínos v starostlivosti o životné prostredie, záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj slovenského múzejníctva.