Hnedouhoľné baníctvo v okolí Banskej Bystrice bude témou aprílovej Bystrickej hodinky. Uskutoční sa vo štvrtok 25. apríla v Národnom dome.

Témou hnedouhoľného baníctva sa organizátori Bystrickej hodinky inšpirovali na základe vydania knihy Hnedouhoľné baníctvo pri Badíne a v okolí Banskej Bystrice.

O skoro zabudnutých dejinách ťažby hnedého uhlia v širšom regióne Banskej Bystrice bude hovoriť spoluautor knihy Richard R. Senček.

Lokalita „Baňa“, alebo „Na Bani“, ktorá sa nachádza blízko Rakytoviec v katastri obce Badín, je miestom, kde sa v minulosti na Slovensku prvý krát ťažilo hnedé uhlie erárnym spôsobom. Stalo sa tak krátko po roku 1833 a ťažbu riadil banský kapitanát v Španej Doline. I keď existujú aj skoršie záznamy o pokusoch ťažiť hnedé uhlie, išlo zvyčajne iba o prospektorské alebo živelné ťažby, ktoré boli často aj nelegálne. Pri Badíne sa ťažilo až do roku 1929, keď boli bane opustené, ale úsilie o ich obnovenie pretrvávalo približne do roku 1949. Práve uhlie z Badína, ktoré sa ťažilo najmä pre zvolenskú železiareň UNION, vraj dávalo jej oceli nevšednú kvalitu, ktorá ho preslávila po širokom regióne. Uhliu a snahe UNIONky ťažiť ho, sa môžu poďakovať aj v Kováčovej, lebo vďaka jej prieskumným vrtom sa tu objavila termálna voda a dnes sú tu známe kúpele.

Návrat v čase môžete zažiť na Bystrickej hodinke vo štvrtok  25. apríla o 18:00 h už tradične v Kaviarni Národného domu.   Vstup je voľný.

Podujatie organizuje Banskobystrický okrášľovací spolok, s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica, Banskobystrického samosprávneho kraja a Komunitnej nadácie Zdravé mesto.

www.bystrickahodinka.sk