Banskobystrický okrášľovací spolok srdečne pozýva všetkých milovníkov histórie nášho mesta na v poradí už 49. Bystrickú hodinku, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 21. apríla v Národnom dome. 

Aprílová Bystrická hodinka sa bude venovať odkrývaniu dejín Kostola Sv. Alžbety Uhorskej, známeho tiež ako „špitálsky kostol“ alebo „Alžbetka“, ktoré sú úzko spojené s dejinami Banskej Bystrice.

„Kostol Sv. Alžbety na Dolnej ulici predstavuje druhú najstaršiu stavbu v našom meste. V rokoch 2020 až 2021 prešiel generálnou obnovou, počas ktorej sa podarilo objaviť niekoľko veľmi zaujímavých nálezov, ktoré nám mnoho napovedajú nielen o stavebnom rozvoji kostola, jeho vnútornom vybavení, problémoch so záplavami, požiarmi, ale aj o konkrétnych ľuďoch s ním úzko spätých,“ hovorí archeológ Martin Kvietok, ktorý bude aprílovou hodinkou sprevádzať.

Bystrická hodinka je pravidelné mesačné podujatie, organizované dobrovoľníkmi z Banskobystrického okrášľovacieho spolku od roku 2015. Predchádzajúce témy ako aj prednášajúcich nájdete na web stránke bystrickahodinka.sk.

„Sme veľmi radi, že naše podujatie neutrpelo ani počas dvoch rokov pandémie, kedy sme ho organizovali obmedzene, a že má stále svojich fanúšikov, ktorí nás každý mesiac poctia svoju návštevou. Aj z vďaky našim návštevníkom, ktorí nás podporujú už sedem rokov, sme sa rozhodli zotrvať pri bezplatnom vstupnom. Všetci sú srdečne vítaní,“ uviedla za organizátorov Diana Javorčíková.

Bystrická hodinka venovaná Alžbetke sa uskutoční vo štvrtok 21. apríla o 18:00 h v kaviarni Národného domu.