Siedmeho januára 2016 sme sa rozlúčili s výnimočným človekom – slovenským rímskokatolíckym kňazom, saleziánom, spisovateľom, charitatívnym pracovníkom a humanistom.

Anton Srholec

Po roku sa s ním stretneme v myšlienkach a spomienkach, prostredníctvom rozhovorov s autorkou knihy a filmu Anton Srholec, šansónovou speváčkou, hlasovou pedagogičkou, Alenou Čermákovou a jej hosťom Ivanom Čermákom na podujatí Literárneho a hudobného múzea v stredu 1. februára o 16-tej hodine v banskobystrickej Štátnej vedeckej knižnici.

Anton Srholec (12. 6. 1929, Skalica – 7. 1. 2016, Bratislava) študoval za kňaza v Saleziánskom ústave v Šaštíne, po zákaze reholí v päťdesiatych rokoch sa pokúsil odísť na teologické štúdiá do Talianska. Na hranici ho zadržali a odsúdili na dvanásť rokov väzenia v jáchymovských uránových baniach. Po amnestii v roku 1960 pracoval ako robotník v Skalici, Ostrave a Bratislave. V Ostrave zložil štátne skúšky z angličtiny a nemčiny. Počas uvoľnenia spoločenských pomerov v roku 1969 dokončil teologické štúdiá v Taliansku na Pápežskej saleziánskej univerzite v Turíne a Pápež Pavol VI. ho 17. mája 1970 vysvätil za kňaza. V Bratislave potom slúžil najprv ako kostolník, neskôr aj ako kazateľ v Blumentálskom kostole. Pre svoj výrazný vplyv na veriacich bol neustále sledovaný a prekladaný do menších farností, až mu bol odobraný štátny súhlas s jeho pôsobením v duchovnej službe. Na dôchodku sa venoval práci v resocializačnom zariadení pre ľudí bez domova RESOTA, bol činný v Slovenskom Helsinskom výbore pre práva menšín v slovenskej sekcii Spoločnosti pre vedu a umenie,  v Konfederácii politických väzňov, bol členom rady Konta nádeje, Medzinárodného ekumenického združenia (IEF), Teologického fóra.  Svoje myšlienky prezentoval vo viacerých knižných a časopiseckých publikáciách – Experiment lásky (1989), Nová rodina v novom svete (1990), Svetlo z hlbín jáchymovských lágrov (1991), Každodenné zamyslenia (1995), Ako čerstvý chlieb: Zrnká viery a pravdy (1999), Sviatočné pozdravy (2014).

Anton Srholec

Na životnej ceste Anton Srholec neopúšťal vieru v najvyššie hodnoty lásky, pravdy a slobody, ktoré žil a napĺňal každodennou činnosťou. Pokorný, ľudský, hľadajúci „hlbinu“ života, pomáhal tým, ktorí to potrebovali. Za výnimočné dielo sa mu dostalo viacerých ocenení doma i v zahraničí. Osobne ho prijal slovenský prezident Andrej Kiska a prezident USA Bill Clinton. Trnavská univerzita mu udelila titul Dr. h. c. za prácu v sociálnej sfére. Ohlasy na jeho pôsobenie prezentovali v tlači mnohí autori, knižne okrem Aleny Čermákovej, Štefan Hríb, Rudolf Dobiáš, Marta Bariak Košíková, František Neupauer, Pišta Vandal Chrappa, Matúš Zajac.

Na podujatí Literárneho a hudobného múzea si môžu návštevníci kúpiť knihu Aleny Čermákovej: Anton Srholec, uvedenú slovami Antónia „Život dvihnutý z blata všednosti“, môžu vidieť ukážky z rovnomenného filmu a vypočuť si piesne v podaní autorky.