Peľ tráv z čeľade lipnicovitých dominoval v ovzduší na celom území Slovenska aj v uplynulých dňoch. Vo vyšších koncentráciách ho sprevádzal ešte peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých najmä na strednom, severnom a východnom Slovensku.

„Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici – až 1 098 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu, nasleduje Žilina so 108 v metri kubickom vzduchu, Nitra a Košice. Peľ ihličnanov v najvyšších koncentráciách opäť zachytili v Žiline, v Banskej Bystrici a v Košiciach. V ovzduší sme ešte zachytili v menších množstvách peľ duba, buka, javora, orecha, pagaštanu, agátu, lipy, bazy,“ uviedla Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.

Dodala, že pribudlo peľu pŕhľavovitých rastlín, skorocelu a štiavu. Spóry húb (plesní), zastúpené prevažne rodom Cladospórium, dosahovali najmä po dažďoch veľmi vysoké denné koncentrácie.

Podľa Lafférsovej nastupuje obdobie peľu bylín, ktoré sú zastúpené najmä peľom tráv z čeľade lipnicovitých, ako najsilnejšieho a najvýznamnejšieho alergénu pre najbližšie týždne. Ten dosiahne alergologicky významné koncentrácie na celom území Slovenska. Peľ drevín z ovzdušia postupne ubúda, prevahu získava spomínaný peľ bylín. Denné koncentrácie peľu ihličnanov opäť výrazne poklesnú aj na strednom, severnom a východnom Slovensku. V ovzduší sa okrem peľu spomenutých druhov bude vyskytovať peľ agátu, pagaštanu, gaštanu, bazy, lipy, skorocelu, štiavu a pŕhľavovitých rastlín . Výška denných hladín peľu je ovplyvňovaná nočným ochladením a zrážkovou činnosťou.