V rámci cyklu spoločenských podujatí _ártne sa po rokoch opäť premietalo na banskobystrickom amfiteátri.

Na podujatie, ktoré organizovala neformálna skupina ľudí spája(ť_je) umenie, si našlo cestu približne 250 ľudí. Premietali sa dokumentárne filmy Optimista od režiséra Dušana Trančíka a Martin Slivka – Muž, ktorý sadil stromy od režiséra Martina Šulíka.

Amfiteártňa 2011 bola pokračovaním snahy oživiť zabudnuté miesta nášho mesta. V nedávnej minulosti sa podobné kultúrne podujatie pod názvom Cementártňa 2011 uskutočnilo v priestoroch nákladnej stanice bývalej cementárne.