FNsP F. D. Roosevelta dnes v dopoludňajších hodinách navštívil americký veľvyslanec na Slovensku Theodore Sedgwick.

Na stretnutie prišiel spolu s manželkou Kate a členmi svojho tímu. Nemocnicu na stretnutí reprezentovali riaditeľ nemocnice Michal Bucek, námestník pre LPS Juraj Šváč, prednosta II. Chirurgickej kliniky SZU Peter Kothaj, zmocnenec pre kvalitu Peter Molnár. Neskôr sa k stretnutiu pridal aj riaditeľ DFNsP BB Ján Nosko.

V úvode predstavili veľvyslancovi našu nemocnicu a transplantačné programy, ktoré v našej nemocnici bežia, a v ktorých dosahujeme vynikajúce výsledky. Taktiež predstavili novozavedenú metodiku roboticky asistovanej miniinvazívnej chirurgie.

Veľvyslanca zaujímalo obdobie z histórie nemocnice, v ktorom dostala meno amerického prezidenta.

Stretnutie prebehlo  v priateľskej atmosfére.  Veľvyslancova manželka Kate sa živo zaujímala o spôsob fungovania a štruktúru zdravotníctva na Slovensku, keďže ona sama je absolventkou odboru verejného zdravotníctva na Harvardskej univerzite a v tejto oblasti aj dlhé roky pracovala.

Na záver sa všetci spoločne presunuli do areálu nemocnice a navštívili niektoré lôžkové a diagnostické oddelenia.