Občianske združenie Local Heroes privedie nielen do Banskej Bystrice významnú americkú divadelnú režisérku Marcy Arlin. V rámci projektu cross the mind sa v troch slovenských mestách – Bratislave, Banskej Bystrici a Žiline – uskutoční séria prednášok, workshopov a inscenovaného čítania. Ústrednou témou projektu je komunitné divadlo a jeho vplyv na spoločenskú zmenu.

marcy-arlin1Projekt cross the mind prináša jedinečné hosťovanie americkej režisérky Marcy Arlin a jej spoluprácu so slovenskými umelcami, divadlami a kultúrnymi centrami. Zakladateľka a umelecká riaditeľka newyorského Immigrants´ Theatre Project prichádza na Slovensko po prvýkrát. Inšpiráciou slovensko-americkej spolupráce bolo stretnutie s dramatičkou Evou Maliti-Fraňovou v roku 2012 v New Yorku, kde Arlin iniciovala a realizovala projekt Eastern European Playwright: Women Write the New, cyklus inscenovaných čítaní hier dramatičiek z Bulharska, Česka, Maďarska, Rumunska, Srbska a Slovenska.

Marcy Arlin  sa predstaví v Banskej Bystrici 26. marca 2014 v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici, kde sa o 19.00 hod. uskutoční otvorená skúška predstavenia Evy Maliti-FraňoveZuzana a starci (paparazzi). V réžii Marcy Arlin sa v monodráme o starnúcej herečke, ktorá sa nedokáže vyrovnať so stratou slávy a mladosti, predstaví Eva Dočolomanská. Po inscenovanom čítaní je plánovaná diskusia s autorkou aj režisérkou predstavenia.