Na II. Neurologickej klinike SZU pri FNsP F. D. Roosevelta vybudovali komfortné centrum pre liečbu sklerózy multiplex.

Pacienti po diagnostikovaní tohto nevyliečiteľného ochorenia sú nastavení na liečbu, ktorá sa podáva ambulantne a počas terapie strávia v nemocnici neraz dlhé hodiny. Príjemné prostredie zrekonštruovaného centra poskytuje pacientovi maximálny komfort a pohodlie, čo pozitívne vplýva na jeho psychiku.

Podľa slov prednostu kliniky a vedúceho centra doc. MUDr. Vladimíra Donátha, PhD. si všetci pacienti vynovené centrum pochvaľujú. Priestory boli stavebne prispôsobené aj potrebám špeciálne vyškoleného personálu, ktorý musí mať pacienta počas podávania liečby pod dohľadom. Centrum má kapacitu 3 lôžka, dve sedačky a v súčasnosti má na infúznu liečbu nastavených 16 pacientov. Rekonštrukcia priestorov stála približne 10 000 €. Financovaná bola zo sponzorských prostriedkov.

Centrum pre diagnostiku a liečbu sklerosis multiplex

Centrum pre diagnostiku a liečbu sklerosis multiplex (CDLSM) vzniklo v roku 2008 ako organizačná jednotka zabezpečujúca na najvyššej úrovni komplexnú diagnostickú a terapeutickú starostlivosť pacientov s demyelinizačným ochorením CNS typu sklerosis multiplex. Liečba sklerózy multiplex je ekonomicky náročná a môže ju poskytovať len 10 centier na Slovensku, ktoré majú so zdravotnými poisťovňami špeciálny zmluvný vzťah. Tri z týchto zariadení sú schválené Ministerstvom zdravotníctva SR. CDLSM pri FNsP F.D. Roosevelta je jedným z nich.