Už v najbližšiu sobotu, 10. júna, sa uskutoční prvý ročník cyklomaratónu Bystrický anjel.

Podujatie odštartuje v sobotu prezentáciou účastníkov na Huštáku pri budove Allianz – Slovenskej poisťovne od 9.30 h. Slávnostný prechod na štart z Huštáku na Námestie SNP bude o 9.50 hod. Samotný štart pretekov organizátori naplánovali na 10-tu hodinu. Viac informácií sa záujemcovia dozvedia na stránke podujatia.

Maratón Bystrický anjel je určený pre širokú verejnosť, pričom je možné absolvovať aj kratší úsek vyznačenej trasy. Cyklisti, ktorí majú do pätnásť rokov a chcú sa zúčastniť cyklomaratónu, potrebujú súhlas zákonného zástupcu. Za účasť na podujatí sa neplatí žiadny poplatok.

Súťažná trasa bude viesť z Námestia SNP cez Hornú Mičinú, Môľču, Šalkovú, Poniky, Čerín – Čačín, Lukavicu, Veľkú Lúku, Hronsek, Vlkanovú, Badín, Rakytovce, Kremničku, Pršiansku terasu, Malachov, Podlavice, Tajov, Kordíky, Harmanec, Jakub, Sásovú (cesta nad Sásovou smerom na Šachtičky), Nemce, Selce, Priechod, Podkonice, Slovenskú Ľupču, Biotiku, pričom cieľom trasy je Námestie SNP.

Celú trasu si môžete pozrieť aj online, a to na nasledovnom odkaze. Dĺžka okruhu tvorí celkovo 120 kilometrov. Výškový profil trasy predstavuje 2 500 metrov. Prejdením okolia mesta pod Urpínom cez najbližšie obce v okolí „vytvoria“ účastníci cyklomaratónu postavu anjela.