„Neexistuje spôsob, akým by sme mohli dostatočne sprítomniť grotesknosť a krutosť v našom bytí počas komunizmu. Tak isto ako naše úsilie prekonať neopísateľnú kolektívnu traumu, ktorou sme si prešli. Táto skúsenosť sa nedá s ničím zrovnať a my stále trpíme jej dôsledkami. Niečo sa v nás všetkých zmenilo, ale musíme ísť ďalej, predstierať, že to skončilo. Ale ono to neskončilo, nesieme si to so sebou, toto ťažké bremeno, ktoré západná Európa nemôže niesť s nami. Musíme o tom hovoriť, so všetkou naliehavosťou akej sme schopní. Musím si to pamätať, nie predstierať, že sa to nikdy neudialo. Táto pamäť je dôležitá pre nás, rovnako ako pre tých, ktorí prídu po nás. To je pravda o tom, kto sme,“ hovorí Alina Nelega, dramatička, režisérka, autorka hry Amália dýcha zhlboka.

Aktuálna divadelná sezóna v Bábkovom divadle na Rázcestí nesie názov V znamení snov. Tvorivý tím ňou reflektuje na 100. výročie vzniku Československa a zároveň aj na ďalšie významné historické obdobia, ktoré formovali tvár súčasného Slovenska. Nadväzuje tak na línie skúmania našej národnej a európskej minulosti, ktorým sa BDNR vo svojej dramaturgii kontinuálne venuje. Jedným z profilových období, ktoré natrvalo ovplyvnilo vývoj Európy je bezpochyby epocha sovietskej diktatúry.

Rumunská dramatička a režisérka Alina Nelega sa k tejto téme vyjadruje prostredníctvom osudu jednej ženy v hre Amália dýcha zhlboka. Amáliu sleduje počas šesťdesiatich rokov jej života, ktorý prebiehal na pozadí prelomových udalostí rumunskej histórie – skončenie druhej svetovej vojny, komunistický prevrat a vznik Rumunskej ľudovej republiky, kolektivizácia, vznik Rumunskej socialistickej republiky, diktatúra Nicolea Ceausescu, revolúcia v roku 1989…

Alina Nelega bola za hru v roku 2007 ocenená Cenou pre európskych autorov a autorky na najdôležitejšom medzinárodnom festivale súčasnej drámy Heidelberger Stückemarkt  v Heidelbergu (DE). Na slovenskom profesionálnom javisku bude hra Amália dýcha zhlboka uvedená vôbec po prvýkrát.

Inscenácia vznikla v réžii domáceho režiséra Mariána Pecka. Pôvodne monodramatický text sa v jeho interpretácii stáva priestorom pre tri herečky: Máriu Šamajovú, Ivanu Kováčovú a Evu Dočolomanskú. Herečky sú nositeľkami Amáliinho osudu, ktorý je v rôznych dotyčniciach totožný s osudmi miliónov obyvateľov a obyvateliek krajín bývalého východného bloku, vrátane Slovenska.

Stretnutie s Amáliou, ženou, matkou, vnučkou, sestrou, manželkou, susedou, občiankou, Východoeurópankou… je nesentimentálnym príspevkom tvorivého tímu BDNR k téme života v rokoch červenej totality v stredoeurópskom a východoeurópskom priestore. Je venované tým, ktorí vravia, že bolo dobre…

Premiéra inscenácie Amália dýcha zhlboka sa uskutoční  v sobotu 15. decembra o 19:00 h. Prvá repríza je na programe v utorok 18. decembra o 19:00 h.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.