Druhý najväčší poslanecký klub banskobystrického mestského zastupiteľstva – Banskobystrická alternatíva, v piatok zhodnotila svojich prvých sto dní v súčasnom volebnom období.

Klub podporujúci primátora Petra Gogolu vyzdvihol spoluprácu s niektorými poslancami MsZ – nezávislým Pavlom Bielikom, príležitostne s klubom nezávislých poslancov a viceprimátorkou Katarínou Čižmárovou. Naopak, ako sa píše vo vyhlásení: „klub sa nestotožňuje s robustnou politikou opozičného klubu SMER – SNS – HZDS.“

Politický program Banskobystrickej alternatívy, ktorá v novembrových voľbách získala spolu vyše 11 tisíc hlasov a z jej dvanástich kandidátov sa presadilo sedem, má podľa jej zástupcov podstatné prieniky s predstavou rozvoja mesta podľa primátora Petra Gogolu. Centrum turizmu a kultúry, ktoré zároveň zodpovedne a priehľadne hospodári s verejným majetkom sa síce členom BBA páči, menej však už fakt, že vedenie Mesta prijalo na Radnici veľvyslanca Iránskej islamskej republiky. Takisto je alternatíva nespokojná, že opozičný klub dostal podľa nich nadštandardný priestor v Radničných novinách: „Mesto umožnilo v Radničných novinách 4/11 bezplatnú politickú reklamu pre klub SMER – SNS – HZDS,“ píše sa vo vyhlásení BBA.

Za pozitíva svojho obdobia označil tento poslanecký klub fakt, že v priebehu prvých sto dní poslanci BBA v súlade s deklarovanými cieľmi zabezpečili v rozpočte Mesta vyčlenenie prostriedkov na grantový systém pre kultúru v Meste,  na obnovu verejných priestorov a pamätihodností, na pamätnú tabuľu pre architekta Ladislav Hudeca, na náhradnú zeleň, na budovanie trvalých stanovíšť pre kontajnery či na dokončenie športového areálu na Rudohorskej ulici. Presadili tiež, že s účinnosťou od roku 2012 sa navýši počet hygienických vrecúšok, ktoré dostanú držitelia evidovaných psov po zaplatení dane, a to zo 400 ks na 730 ks/rok. Iniciovali uznesenie, ktorým MsZ podporuje zachovanie Strednej priemyselnej školy stavebnej na Skuteckého ulici, ako významného mestotvorného prvku.

Sedmičke poslancov v zložení Viera Dubačová, Marta Gajdošíková, Pavol Katreniak, Milan Lichý, Vladimír  Pirošík, Ľudmila Priehodová, Lucia Skokanová však aj na uplynulom zastupiteľstve viacero návrhov neprešlo, čo vyplýva najmä z odlišnosti politických názorov s väčšinovým klubom SMER – SNS – HZDS.

Banskobystrická alternatíva chce v najbližšom období dohliadať najmä na obsadzovanie štatutárnych orgánov mesta a mestských organizácií na základe odbornosti, nie straníckosti, ďalej na doladenie návrhu nového územného plánu v súlade s verejným záujmom a ochranou kultúrneho dedičstva, obnovovanie verejných priestorov v meste, vytvorenie funkčného grantového systému pre kultúru, posilňovanie informovanosti obyvateľov a dôsledné využívanie elektronických aukcií vo verejných obstarávaniach. Za jednu zo svojich priorít považuje aj presadzovanie náhrady za odstránenú zeleň tak, aby sa zdvojnásobilo množstvo vysádzaných ekologicky, krajinotvorne a esteticky vhodných drevín.