V uplynulých dňoch dominoval v ovzduší na celom území Slovenska peľ drevín. Denné koncentrácie peľu brezy, ktorá patrí medzi najsilnejšie alergény jarného obdobia, už poklesli a alergologicky významné koncentrácie dosiahli len ojedinele v severných oblastiach Slovenska.

pelOkrem peľu brezy sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ ďalších druhov drevín najmä ihličnanov – smrekov a borovíc, ktorý spôsoboval nemalé problémy.

„Žlté oblaky peľu, ktoré sa aj vďaka veternému počasiu šírili na veľké vzdialenosti, vytvorili žlté povlaky na chodníkoch, autách, či parapetných doskách. Peľové zrná ihličnanov sú veľké, zachytávajú sa na sliznici nosa, nedostanú sa hlbšie do dýchacích ciest, preto nepatria medzi alergologicky významné druhy a problémy môžu spôsobiť len mechanickým podráždením. K drevinám pozvoľna pribúda peľ skorocelu, štiavu a najmä peľ tráv z čeľade lipnicovitých, ktorý v teplejších oblastiach dosiahol už alergologicky významné koncentrácie,“ uviedla Janka Lafférsová z oddelenia oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR. Podľa jej slov pribudol aj peľu slabo alergizujúcej pŕhľavy, výrazne sa oproti uplynulému týždňu zvýšili aj denné koncentrácie spór rodu Cladospórium. Denné koncentrácie spór ostatných druhov plesní dosahovali väčšinou len nízke hladiny.

Prognóza na tieto a nasledujúce dni nie je pre polinotikov veľmi potešujúca. Peľová sezóna brezy sa síce definitívne končí, klesnú aj denné koncentrácie peľu ihličnanov, no už sa začína pozvoľna zvyšovať podiel peľu bylín. Naďalej možno počítať s vyššími koncentráciami peľu repky v blízkosti súvislých porastov – polí. Stúpať budú denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých a   alergologicky významné hladiny dosiahnu na celom území Slovenska. Vlhké a teplé počasie prispeje k nárastu denných koncentrácií spór húb (plesní). Denné hladiny peľu a spór v ovzduší budú lokálne ovplyvňované zrážkovou činnosťou.