Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, ktorý monitoruje peľovú situáciu pre alergikov v rámci celého Slovenska informoval, že na celom území aktuálne vrcholí peľová sezóna brezy. 

„Peľová sezóna drevín z čeľade cyprusovité-tysovité, jaseňa a brestu pokračovala najmä na strednom a severnom Slovensku. Na celom území poklesli denné koncentrácie peľu vŕby a topoľa v ovzduší. Výrazne sa zvýšili denné koncentrácie hrabu v ovzduší najmä na strednom, východnom a severnom Slovensku. Monitorovacie stanice v Bratislave a Nitre zachytili prvý peľ tráv z čeľade lipnicovitých,“ uvádza Janka Lafférsová z úseku mikrobiológie a biológie životného prostredia oddelenia lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

V uplynulom týždni zachytila najvyššie denné koncentrácie peľu brezy monitorovacia stanica v Banskej Bystrici – 1464 peľových zŕn v m3 vzduchu, ďalej monitorovacia stanica v Košiciach – 1405 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre 1130 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Žiline 1019 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Najvyššie denné koncentrácie peľu hrabu zaznamenala monitorovacia stanica v Banskej Bystrici 1888 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach – 572 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Žiline 343 peľových v m3 vzduchu.

Vysoké denné koncentrácie peľu jaseňa zachytili monitorovacie stanice v Banskej Bystrici – 290 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Žiline – 191 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ duba, buka, javora, smrekovca a v teplejších oblastiach aj pagaštanu. Spóry húb a plesní boli zastúpené najmä rodom Cladospórium, ich denné hladiny stúpli najmä v teplejších oblastiach Slovenska.

„Najvýznamnejším a najsilnejším alergénom najbližších dní ostáva breza. Peľ brezy v ovzduší dosiahne vysoké denné koncentrácie na väčšine územia Slovenska. Peľ hrabu a duba bude ešte dosahovať alergologicky významné koncentrácie. Alergologicky významné koncentrácie môže dosiahnuť aj peľ jaseňa i drevín z čeľade cyprusovité-tisovité najmä na strednom a severnom Slovensku. S otepľovaním začne pribúdať peľ tráv z čeľade lipnicovitých aj v chladnejších oblastiach Slovenska. Peľ tráv sa v priebehu pár týždňov stane na dlhé obdobie najvýznamnejším a najsilnejším alergénom. Koncentrácie spór húb (plesní) počas teplejších dní mierne stúpnu. Množstvo peľu v ovzduší bude lokálne ovplyvňované zrážkami a nočným ochladením,“ doplnila Lafférsová.