Vzduch nad Slovensko prečistili prehánky aj trvalejšie dažde, takže peľové spektrum oproti minulému týždňu na väčšine územia ostalo nezmenené. V ovzduší dominoval peľ slabo alergizujúcej pŕhľavy a peľ tráv z čeľade lipnicovitých.

pel„Denné koncentrácie peľu boli aj vplyvom počasia síce porovnateľné s predchádzajúcim týždňom, ale veľmi výrazný nárast sme opäť zaznamenali v denných koncentráciách spór plesní, pričom Alternária má obdobie svojho maximálneho rozvoja. Monitorovacie stanice v Nitre, Košiciach , Banskej Bystrici, Bratislave a Trnave však už zachytili aj peľ paliny a ambrózie. Palina a ambrózia budú spolu s trávami z čeľade lipnicovitých najvýznamnejšími peľovými alergénmi pre najbližšie týždne,“ konštatovala Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.

Upozornila, že druhé kvitnutie tráv sa ešte pomerne výrazne prejavilo na strednom Slovensku. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých boli opakovane namerané v Banskej Bystrici , v Trnave a v Žiline. Na ostatnom území dosahovali trávy skôr nízke hladiny denných koncentrácií. Najvyššie denné koncentrácie slabo alergizujúceho peľu pŕhľavovitých zaznamenala monitorovacia stanica v a v Banskej Bystrici. V Trnave bolo v uplynulých dňoch zas zachytené maximum peľu. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval v nízkych koncentráciách ešte peľ pajaseňa, lipy, skorocelu, štiavu, mrlíka, chmeľu, mrkvovitých a astrovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodmi Cladospórium a Alternária.

V nasledujúcich dňoch bude dominovať peľ slabo alergizujúcej pŕhľavy , spolu s nižšími koncentráciami peľu tráv z čeľade lipnicovitých. Koncentrácie peľu paliny a ambrózie budú postupne narastať aj na ostatnom území Slovenska a spolu s peľom tráv, bude predstavovať najväčšie riziko pre polinotikov v najbližších týždňoch. Lokálne búrky a zrážková činnosť prispievajú aspoň k dočasnému poklesu koncentrácií peľu v ovzduší. Zvýšená vlhkosť vzduchu zas prispieva k zvýšenému výskytu spór plesní v ovzduší.