Aj v uplynulom týždni pokračovala veľká invázia peľu brezy v ovzduší na celom území Slovenska. Peľová sezóna brezy tentoraz kulminovala na strednom a východnom Slovensku, kde boli namerané najvyššie denné koncentrácie.

pelOkrem brezy sa v ovzduší vyskytoval peľ javora, topoľov, vŕby, drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, jaseňa, brestu, hrabu, duba, buka a platanu. „Peľová sezóna brezy na Slovensku teda pokračuje a veľmi vysoké koncentrácie jej peľu sme zaznamenali už aj v chladnejších oblastiach Slovenska. Najvyššie koncentrácie peľu tohto stromu sme namerali v uplynulých dňoch v Bratislave – 933 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu , v Banskej Bystrici 1 487 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu a v Košiciach – 1 441 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu. Peľ jaseňa dosiahol najvyššie koncentrácie v Nitre a v Banskej Bystrici. V B. Bystrici dosiahol najvyššie koncentrácie v uplynulých dňoch aj peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité a peľ hrabu. Výrazne stúpli denné koncentrácie peľu dubov, pribudol peľ buka a orecha. Peľ ostatných druhov drevín dosahoval väčšinou nízke až stredné koncentrácie. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium, ale aj Alternária, Epicoccum, Stemphylium a Helminthosporium,“ konštatuje k peľovej situácii Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.

Ako ďalej uviedla, na celom území  Slovenska naďalej očakávame veľmi vysoké hladiny peľu brezy. Jeho denné koncentrácie výraznejšie poklesnú len v Bratislave a teplejších oblastiach Slovenska. Na strednom, severnom a východnom Slovensku ešte očakávajú odborníci ešte pomerne vysoké denné koncentrácie, ktoré budú výraznejšie ovplyvňované najmä zrážkovou činnosťou. V ovzduší sa bude navyše ešte vyskytovať peľ ďalších druhov drevín zo skupiny cyprusovité-tisovité, peľ brestu,  topoľov, vŕb, javora, jaseňa, hrabu, duba., buka, orecha a platanu, čo môže polinotikom výraznejšie sťažiť zdravotný stav.