Obchodný dom, železničná stanica či priemyselná zóna. Tak poznáme banskobystrický Majer dnes. Aký však bol pred polstoročím? To sa dozviete sa na prvej tohtoročnej Bystrickej hodinke.

Od roku 1966 sa samostatné obce rozhodnutím mesta pripojili k Banskej Bystrici. Jednou z nich bol aj Majer. Pôvodných obyvateľov tam nájdete málo, pretože hneď po pripojení bola v Majeri zakázaná výstavba nových obytných domov a obyvatelia Majera sa postupne vysťahovali. Mnohí potomkovia Majerčanov odišli do Banskej Bystrice, ale aj do iných miest Slovenska, Čiech či ďalších krajín v zahraničí.

Aká je história obce Majer? Príďte sa pýtať a príďte sa dozvedieť! Na prvej tohtoročnej Bystrickej hodinke bude o Majeri hovoriť historik Vladimír Sklenka. V poradí 23. hodinka sa uskutoční vo štvrtok 18. januára už tradične v Národnom dome (18. 00 h) a jej súčasťou bude aj prezentácia novej publikácie o zaniknutej obci Majer  z pera Vladimíra Sklenku, Petra Račka, Lívie Balákovej a kolektívu autorov.

Bystrickú hodinku organizuje o.z. Banskobystrický okrášľovací spolok s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica, Komunitnej nadácie Zdravé mesto a darcov na podujatí Live Funding Banská Bystrica 2017.