Quantcast

Aktívne cvičenie je jedným zo základných piliérov dobre fungujúcej imunity ľudského tela. Avšak udržiavať pravidelný pohyb nie je vždy jednoduché. Do primeraného tempa môže Slovákov dostať i kampaň s názvom Vyzvi srdce k pohybu. Ak chcete zvýšiť frekvenciu Vašich pohybových aktivít alebo len dôslednejšie zistiť koľko sa naozaj hýbete, môže Vám pomôcť práve súťaž, ktorá v rámci kampane prebieha. Nevyhnutnosťou je chuť k aktivite, ale i vôľa zaznamenať svoje výsledky v účastníckom liste, ktorý si napríklad môžete stiahnuť na internetovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ).

Podľa Márie Tolnayovej, hovorkyne banskobystrického RÚVZ, sa do pohybových aktivít a vypĺňania listov zapojili tento rok už stovky dospelých Slovákov. Počet účastníkov preto bude mať, asi aj v štvrtom ročníku kampane Vyzvi srdce k pohybu, stúpajúcu tendenciu. Projekt je nastavený tak, aby ste boli v tomto prelomovom období (po zime) motivovaní k aktivite. Postupne budete tiež mať na papieri údaje, ktoré Vás môžu motivovať, aby ste v danom aktívnom tempe zotrvali aj po skončení súťaže. A keď sa už mesiac budete snažiť zvýšiť svoju aktivitu, zvýšite tým aj predpoklad, že v danom tempe naozaj vytrváte. Nakoniec teda vyhrá každý a hlavne Vaše zdravie.

Aby ste sa mohli zúčastniť súťaže je potrebné začať najneskôr 25. apríla 2011 a venovať sa tak pohybu minimálne v rozmedzí štyroch nasledujúcich týždňov. Začať však môžete aj hneď (resp. v pondelok). Na konci každého týždňa sa odvážite, spočítate koľko času ste venovali ktorej fyzickej aktivite a koľkokrát. Údaje zapíšete do tabuľky. Medzi aktivity je zahrnuté asi všetko od pomalšej chôdze cez jazdu na koni či volejbal až po horolezectvo. Každej z aktivít by ste sa však mali venovať aspoň desať minút, aby ste si ju mohli pripísať do tabuľky a každý týždeň by ste sa mali pohybovým činnostiam venovať aspoň v 4 dňoch v rozsahu 3,5 hodiny.

Ako uviedla vedúca odboru podpory zdravia RÚVZ, Silvia Kontrošová: „Pohyb je základ všetkého, ním eliminujeme celý rad rizikových faktorov, či už kardiovaskulárnych, onkologických, ale aj ďalších ochorení, a preto vyzývame občanov, aby sa do kampane Vyzvi srdce k pohybu ešte zapojili.“ Cieľom kampane však je, aby sa pohyb stal súčasťou životného štýlu občanov. Aby aspoň 30 minút denne vo voľnom čase venovali pohybovým aktivitám. „Ak nie sú súťaživé typy, nemusia sa dokonca ani prihlásiť. Stačí nám, že sa vôbec niekto začne hýbať na náš podnet a uvedomí si význam pohybu pre vlastné zdravie“, dodala Kontrošová.