Signatári výzvy vyčítajú krajskému riaditeľovi Pamiatkového úradu, že nechráni pamiatkový fond, ovplyvňuje zamestnancov a vystupuje voči aktivistom arogantne.

Skupina štrnástich signatárov vyzvala na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici Miroslava Suru. Medzi podpísanými sú zväčša architekti z Banskej Štiavnice a Banskej Bystrice. Spomedzi deviatich Banskobystričanov možno spomenúť poslankyňu MsZ Ľudmilu Priehodovú, známu aktivistku Kláru Kubičkovú a historika Jozefa Ďuriančíka.

Na mieste pôvodného baníckeho domu v Banskej Štiavnici už vyrastá novostavba. Foto: obnova.sk

Krajskému riaditeľovi je vyčítaná nedostatočná ochrana pamiatkového fondu. „Podľa nášho názoru Krajský pamiatkový úrad povoľuje v pamiatkovo chránených územiach také prestavby, dostavby a novostavby, ktoré sú v príkrom rozpore s platnými zásadami ochrany pamiatkových území, ako aj s medzinárodným Dohovorom na ochranu kultúrneho dedičstva, a to najmä v Banskej Štiavnici a v Banskej Bystrici,“ píše sa v liste adresovanom Kataríne Kosovej, generálnej riaditeľke Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. „Máme vedomosti, že jednotlivé žiadosti investorov sú v prípade ‚nesprávneho uberania sa veci‘ odnímané zamestnancom úradu, ktorým boli veci pridelené a následne sú ‚vybavované‘ poddajnejšími  pracovníkmi,“ pokračujú signatári, ktorí sa taktiež sťažujú na arogantný prístup riaditeľa Suru.

Aktivisti tvrdia, že Surove konanie vyvoláva dojem uprednostňovania individuálneho záujmu pred spoločenským, čoho dôkazom má byť rad neodborných rozhodnutí. Ako príklad uvádzajú nedávne zbúranie baníckeho domu v Banskej Štiavnici.

Do dnešného dňa (11. januára) sa pod otvorenú výzvu na odvolanie riaditeľa KPÚ v Banskej Bystrici podpísalo 560 osôb.

Miroslav Sura v telefonickom rozhovore pre BBonline.sk povedal, že pripravuje stanovisko k celej záležitosti, ktoré v priebehu stredy zverejní na stránke obnova.sk. Pre televíziu TA3 však zdôraznil, že Pamiatkový úrad koná podľa platných zákonov. „Pamiatkový úrad môže konať iba v zmysle zákona. A Pamiatkový úrad v Banskej Bystrici pod mojim vedením takto rozhoduje,“ povedal Sura pre TA3.